Parenteel van Johannes Rijsbergen

I Johannes Rijsbergen is geboren in 1650 in Rijsbergen.
Notitie bij Johannes: Frans is waarschijnlijk de broer van Johannes. Volgens 300 Jaar Familie Rijsbergen zijn de volgende feiten bekend:
- Ariaantje van der Markt is getuigen bij het huwelijk van Johannes Rijsbergen
- Johannes Rijsbergen is getuigen bij het huwelijk van Frans Rijsbergen
- Ariaantje van Abswoude, vrouw van Johannes, is meter van Catharina Rijsbergen, dochter van Frans
Kinderen van Johannes uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Frans Rijsbergen. Volgt II-a.
2 Johannes janszn (Jan) van Rijsbergen, geboren in 1680 in Rijsbergen. Volgt II-b.
II-a Frans Rijsbergen, zoon van [waarschijnlijk] Johannes Rijsbergen (zie I). Frans trouwde op 23-10-1710 in Kethel [bron: 300 jaar Familie Rijsbergen uit het CBG] met Ariaantje van der Markt.
Kinderen van Frans en Ariaantje:
maria_franze_reijsbergen_huwelijk.jpg
1 Maria Franz Reijsbergen Getuigen van Huwelijk
1 Marie Rijsbergen (afb. 1), geboren op 13-02-1712.
2 Johannes Rijsbergen, geboren op 01-09-1713.
3 Johannes Rijsbergen, geboren op 30-12-1714. Volgt III-a.
4 Grietje Rijsbergen, geboren op 18-03-1716.
5 Catharina (Franse?) Rijsbergen, geboren op 15-07-1717. Volgt III-b.
6 Frans Rijsbergen, geboren op 04-10-1718.
7 Cornelia Rijsbergen, geboren op 08-03-1722.
II-b Johannes janszn (Jan) van Rijsbergen is geboren in 1680 in Rijsbergen, zoon van Johannes Rijsbergen (zie I). Jan is overleden op 12-01-1738 in Kethel, 57 of 58 jaar oud [bron: http://home.planet.nl/~vorm/ketheloverlijden-rk.pdf].
Notitie bij Jan: Uit:
R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T
K E T H E L E N S P A L A N D
I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8
B I J L A G E N B I J D E D I N G B O E K E N
1 2 - 0 2 - 1 6 4 9 t / m 0 7 - 0 7 - 1 7 2 7
O N G E N U M M E R D E F O L I O Ď S

Nr. 27 d.d. 10-05-1719.
Johannes Konijn koopman te Rotterdam eiser contra Jan van Rijsbergen wonende in het dorp Kethel
gedaagde om te kennen of ontkennen een schuldrentebrief van f 400 kapitaal, onder verband van een
huis en erf in het dorp Kethel, belend ten Z: en O: Jacobus Post, ten N: de weduwe van Johannes
Heckenhoek en ten W: ’s-herenstraat, op 07-04-1718 voor schout en schepenen van Kethel verleden.
De gedaagde bekent schuld en zegt te voldoen voor Rotterdamse kermis.

Nr. 28 d.d. 21-08-1720.
Rekening, bewijs en reliqua die doende is Jacobus Post gerechtsbode van Kethel als door Johannes
Conijn koopman te Rotterdam op 25-11-1719 geauthoriseerd om bij executie te verkopen een huis en
erf in het dorp Kethel, toebehoord hebbende Jan van Rijsbergen wonende in het dorp Kethel,
gecondemneerd uit krachte van het vonnis van 10-05-1719 door schepenen van Kethel ten voordele
van de voorn. Conijn en ten laste van de voorn. Rijsbergen gewezen.
Ontvangen f 345, zijnde de kooppenningen van het huis en erftgekocht door de weduwe van Pieter
Gerritsz. Post.
Betaald aan Jan van Lijcken als procureur van verdiend salaris f 46-06-00.
De gerechtsbode komt toe over verdiend salaris f 4-10-00.
Dezelve nog voor vacatie f 1-16-00.
De weduwe van Arij Ackersdijck van verteerde kosten bij de verkoop f 1-12-00.
De schout, schepenen en bode voor vacatie f 6-00-00.
De secretaris f 3-12-00.
Dezelve voor de zegels f 1-15-00.
Somma van de gehele uitgaaf f 65-11-00.
Blijft meer ontvangen dan uitgegeven f 279-09-00.

Nr. 30 d.d. 25-11-1719.
Johannes Konijn wonende te Rotterdam authoriseert Jacobus Post gerechtsbode van Kethel om ter
executie te stellen zeker vonnis door de schepenen van Kethel ten zijne voordele en ten laste van Jan
van Rijsbergen, wonende dorp Ketheltop 10-05-1719 gewezen.

Nr. 31 d.d. 21-08-1720.
De zaak hangende voor het gerecht alhier op de penningen van het huis en erf toebehoord hebbende
Jan van Rijsbergen, wonende dorp Kethelten bij executie verkocht.

Nr. 32 d.d. 1719.
Specificatie van Jan van Lijcken als procureur verdiend en verschoten in de zaak van Johannes
Conijn koopman te Rotterdam eiser contra Jan van Rijsbergen gedaagde.

Nr. 33 d.d. 12-1-1720.
Ontvangen door G. Obijn gerechtsbode van Schiedam van Jacobus Post bode van Kethel, uit handen
van Jan van Lijcken, de somme van f 2-08-00 over het doen van 4 marktdaagse proclamatien met
klokgeslag van het stadhuis van Schiedam vanwege het huis en erf in het dorp Kethel, toebehoord
hebbende Jan van Rijsbergen.

Nr. 34 d.d. 1719.
Specificatie van het salaris verdiend door Jacobus Post gerechtsbode van Kethel in het ter executie
brengen van het vonnis van 10-05-1719, ten voordele van Johannes Konijn en ten laste van Jan van
Rijsbergen, door schepenen van Kethel gewezen.

Nr. 35 niet gedateerd.
Intekening der crediteuren op de penningen geprovenieerd op het huis en erf in het dorp Kethel,
toebehoord hebbende Jan van Rijsbergen en bij executie verkocht.

Nr. 36 niet gedateerd.
Condities en voorwaarden waarop Jacobus Post gerechtsbode van Kethel uit krachte van een
authorisatie door Johannes Conijn koopman te Rotterdam op 25-11-1719 verleend, van mening is in
het openbaar aan de meest biedende ten overstaan van de schout en schepenen van Kethel, op te
veilen en te verkopen, een huis en erf in het dorp Kethel, belend ten Z: en O: de voorn. Jacobus Post,
ten N: de weduwe van Johannes Heckenhoeck en ten W: sĎ-herenstraat, toebehorende Jan van
Rijsbergen. Het huis is belast met een rente van 10 st. per jaar toekomende de voorn. Jacobus Post.
Op 10-01-1720 is het huis afgeslagen en gemijnd door Johannes Konijn wonende te Rotterdam, op f
345. Op 10-1-1720 heeft Johannes Konijn gedeclareerd dat hij het huis en erf heeft gekocht tbv.
Maritie Dircks Kerkhoff weduwe Pieter Gerritsz. Post, wonende dorp Kethel. Borg de voorn. Johannes
Konijn.

bron: http://home.wxs.nl/~vorm/kethel84.pdf
Notitie bij publiceren van Jan: Apolonia Johanna Beekman & Johannes Rijsbergen
Jan trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 25-01-1705 in Kethel en Spaland met Ariaantje Abswoude, nadat zij op 09-01-1705 in Kethel in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Ariaantje: Jan Jansz. van Reesbergen j.m. van Rijsbergen bij Breda en Ariaentgen Ariens Abswoude j.d. beiden wonende Kethel. Zij verzoeken in ondertrouw opgenomen te worden. Actum 09-01-1705. Op 25-01-1705 zijn zij getrouwd te Kethel t.o.v. schout en schepenen.
Akten van ondertrouw van Kethel. Losse akten, niet ingebonden.
1686-1721.
Kinderen van Jan en Ariaantje:
1 Adrianus Rijsbergen, geboren op 26-01-1706 in Kethel. Volgt III-c.
2 Johannes (Jan) van Rijsbergen, geboren op 29-01-1710 in Schiedam?. Volgt III-d.
3 Maria Rijsbergen, geboren op 20-10-1712 in Kethel.
Notitie bij Maria: Overledene Maria Rijsbergen

Plaats Berkel en Rodenrijs
Datum begraven 24-09-1759

Opmerkingen overl. te Schiedam, laatst wed. van Arent Vosmaer, 71 1/2 jaar

Bron DTB Berkel en Rodenrijs Begraven gaarder 1306-583B-087

http://rotterdam.digitalestamboom.nl/detailx.aspx?p=10128592&ID=441375&book=B&role=D&page=8
4 Balte Janszn van Rijsbergen, geboren op 26-05-1716 in Kethel. Volgt III-e.
5 Petronella van Rijsbergen, geboren op 17-05-1719.
6 Joris van Rijsbergen, geboren op 13-01-1723.
7 Claas van Rijsbergen, geboren op 28-03-1725.
III-a Johannes Rijsbergen is geboren op 30-12-1714, zoon van Frans Rijsbergen (zie II-a) en Ariaantje van der Markt. Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 20-04-1738 in Kethel [bron: 300 jaar Familie Rijsbergen uit het CBG] met Cornelia Droog.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Cornelia: Kinderen zijn gedoopt in de Jozefkerk van Delft. Rijsbergen is hier ook wel van Rijsbergen
Kinderen van Johannes en Cornelia:
1 Frans Rijsbergen, geboren op 10-04-1742.
2 Frans Rijsbergen, geboren op 27-05-1743.
3 Nicolaas Rijsbergen, geboren op 07-03-1745.
4 Adrianus Rijsbergen, geboren op 09-04-1746.
III-b Catharina (Franse?) Rijsbergen is geboren op 15-07-1717, dochter van Frans Rijsbergen (zie II-a) en Ariaantje van der Markt.
Notitie bij Catharina: Trouwen Catharina Franse van Rijsbergen
Catharina trouwde, 41 jaar oud, op 26-11-1758 in Ketel [bron: http://home.planet.nl/~vorm/kethelhuwelijken-rk.pdf] met [waarschijnlijk] Joannes Koning.
III-c Adrianus Rijsbergen is geboren op 26-01-1706 in Kethel, zoon van Johannes janszn (Jan) van Rijsbergen (zie II-b) en Ariaantje Abswoude. Adrianus trouwde, 20 jaar oud, op 30-06-1726 in Schipluiden [bron: 300 jaar Familie Rijsbergen uit het CBG] met Aletta de Cock, geen dag oud. Aletta is geboren op 30-06-1726 in Schipluiden.
Kinderen van Adrianus en Aletta:
1 Arie Rijsbergen. Volgt IV-a.
2 Petronella Rijsbergen, geboren op 28-06-1727.
3 Thomas Rijsbergen, geboren op 21-12-1730. Volgt IV-b.
III-d Johannes (Jan) van Rijsbergen is geboren op 29-01-1710 in Schiedam? [bron: http://balie.vlaardingen.nl/isis/sisis.dll/detail?fc=&c=33716], zoon van Johannes janszn (Jan) van Rijsbergen (zie II-b) en Ariaantje Abswoude.
Notitie bij de geboorte van Jan: comparant op maandag 1 december 1777 Vlaardingen

Notaris: Philippus de Heer akte: 55-170 d.d. 01.12.1777 betreft: boedelscheiding
1e Comparant: Grietje van Ree (+)
- echtg. of wed: Jan Rijsbergen (+) en Jan Pietersz. van Tienen (+)
- woonplaats of adres: Vlaardingen
2e Comparant: 1. Pieter Rijsbergen 2. Pieternella Rijsbergen 3. Pieter Jansz. van Tienen 4. Jacob Jansz. van Tienen 5. Cornelis Jansz. van Tienen 6. Frank Jansz. van Tienen (+) 7. Jan Franksz. van Tienen 8. Ary Franksz. van Tienen 9. Cornelis Franksz. van Tienen
- Voogd: 1. Pieter van Tienen 2. Pieter Rijsbergen
Voorgaande akte: testament 23.10.1777, inventaris 27.11.1777
Getuigen: 1. Jan Russy 2. Christoffel Johannesz. van Andel
Bijzonderheden: ontvangst 1.972-12-6, lasten 991-15-0, ter verdeling 986-6-3
Overige personen: Cornelia van der Hoeven (+)
- echtg. of wed.: Jan Pietersz. van Tienen (+)

Bron: NotariŽle archieven
Archief: 02 inventarisnummer
NotariŽle archieven
Beroep:
herbergier en tapper   [bron: http://balie.vlaardingen.nl/isis/sisis.dll/detail?fc=&c=28093]
Vermeld:
24-01-1752     Huis en erf met kuiperij (comparant op maandag 24 januari 1752 Vlaardingen

Notaris: Pieter de Vooght akte: 49-8 d.d. 24.01.1752 betreft: contract betr. verdeling huis
1e Comparant: 1. Hendrik Smits 2. Jan Rijsbergen
- woonplaats of adres: 1.-2. Vlaardingen
Omschrijving onroerend goed: huis en erf met kuiperij
- ligging: WZ Biersloot
- belenders: OZ Biersloot ZZ Dirk en Ary Sonne WZ Teunis de Berg NZ Broekweg
- plaats: Vlaardingen
Voorgaande akte: koopcontract 09.06.1751, transport 12.08.1751
Getuigen: 1. Dirk de Vooght 2. Adrianus Knappert
Overige personen: 1. Jan van Bekum 2. Anthony Ruiterus 3. Pieter van Bekum

Bron: NotariŽle archieven
Archief: 02 inventarisnummer
NotariŽle archieven)
  [bron: http://balie.vlaardingen.nl/isis/sisis.dll/detail?fc=&c=38870]
23-10-1977     genoemd in akte op donderdag 23 oktober 1777 Vlaardingen (genoemd in akte op donderdag 23 oktober 1777 Vlaardingen

Notaris: Philippus de Heer akte: 55-152 d.d. 23.10.1777 betreft: testament
1e Comparant: Jan Pietersz. van Tienen
- echtg. of wed: Cornelia van der Hoeven (+) en Grietje van der Ree
- woonplaats of adres: Vlaardingen
2e Comparant: 1. Grietje van der Ree 2. 3 voorkinderen 1 3. kinderen Frank Jansz. van Tienen (+) 4. Jan Pietersz. van Tienen 5. 2 voorkinderen 2
- Voogd: 1. Pieter Jansz. van Tienen 2. Pieter Rijsbergen
Getuigen: 1. Christoffel Johannesz. van Andel 2. Casper Broekmeijer
Overige personen: Jan van Rijsbergen (+)
- echtg. of wed.: Grietje van Ree

Bron: NotariŽle archieven
Archief: 02 inventarisnummer
NotariŽle archieven

Bron:http://balie.vlaardingen.nl/isis/sisis.dll/detail?fc=&c=33525)
  [bron: http://balie.vlaardingen.nl/isis/sisis.dll/detail?fc=&c=33525]
Jan trouwde, 35 jaar oud, op 21-05-1745 in Vlaardingen [bron: 300 jaar Familie Rijsbergen uit het CBG] met M (Grietje) de Ree. Grietje is overleden in 1977 in Vlaardingen [bron: http://balie.vlaardingen.nl/isis/sisis.dll/detail?fc=&c=33659].
Notitie bij overlijden van Grietje: echtg./wed. comparant op donderdag 27 november 1777 Vlaardingen

Notaris: Philippus de Heer akte: 55-167 d.d. 27.11.1777 betreft: inventaris
1e Comparant: Grietje van Ree (+)
- echtg. of wed: Jan van Rijsbergen (+) en Jan Pietersz. van Tienen (+)
- woonplaats of adres: Vlaardingen
- Assistent: 1. Pieter Jansz. van Tienen 2. Jacob Jansz. van Tienen 3. Cornelis Jansz. van Tienen 4. Frank Jansz. van Tienen (+) 5. Pieter Rijsbergen 6. Pieternella Rijsbergen
- echtg. of wed.: 1. Beletje Okkerse 2. Pieternelletje van Rooijen 3. Maria Heere
- Gemachtigde: 1. Pieter Jansz. van Tienen 2. Pieter Rijsbergen
Omschrijving onroerend goed: huis en erf
- ligging: OZ Kortedijk
- belenders: NZ en ZZ Cornelis Maarten WZ dijk OZ spuiwater
- plaats: Vlaardingen
Roerend goed: obligatien, contant 1.495-9-0, goud en zilverwerk, huisraad, inboedel, uitschulden
Voorgaande akte: testament 23.10.1777, 03.04.1767
Getuigen: 1. Christoffel Johannesz. van Andel 2. Jan Russy
Overige personen: 1. Jan Pietersz. van Tienen (+) 2. Frank Jansz. van Tienen (+) 3. Jan Franksz. van Tienen 4. Ary Franksz. van Tienen 5. Cornelis Franksz. van Tienen 6. Jacob Abrahamsz. van der Hoeven (+) 7. Michiel de Vooght
- echtg. of wed.: 1. Cornelia van der Hoeven (+)
- beroep of functie: 7. notaris
- woonplaats of adres: 7. Vlaardingen

Bron: NotariŽle archieven
Archief: 02 inventarisnummer
NotariŽle archieven
Grietje trouwde voorheen met Jan Pietersz. van Tienen.
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Ariaantje Rijsbergen, geboren op 31-05-1745.
2 Johannes Rijsbergen, geboren op 20-10-1746.
3 Pieter Rijsbergen, geboren op 19-03-1748. Volgt IV-c.
4 Petronella (Pieternel) Rijsbergen, geboren op 28-09-1749. Volgt IV-d.
5 Jannetje Rijsbergen, geboren op 07-01-1753.
6 Ariaantje Rijsbergen, geboren op 17-03-1755.
7 Johannes Rijsbergen, geboren op 06-01-1757.
balte_janszn_van_rijsbergen_huwelijk.jpg
2 Balte Janszn van Rijsbergen Huwelijk
III-e Balte Janszn van Rijsbergen (afb. 2) is geboren op 26-05-1716 in Kethel, zoon van Johannes janszn (Jan) van Rijsbergen (zie II-b) en Ariaantje Abswoude. Bij de geboorteaangifte van Balte was de volgende getuige aanwezig: Arjaantie Franze van der Marck. Hij is gedoopt op 26-05-1716 in Kethel. Balte trouwde, 19 jaar oud, op 27-06-1735 in Stompwijk [bron: http://www.archiefleiden.nl/home/collecties/personen/zoek-op-personen/q/persoon_achternaam_t_0/rijsbergen] met Marijtie Laurensdr (Marijtje) van der Starre, 20 jaar oud, nadat zij op 09-06-1735 in Zoeterwoude in ondertrouw zijn gegaan [bron: http://www.oudzoeterwoude.nl/genealogie/pg/pg-frm3.htm]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-06-1735 in Zoeterwoude.
Notitie bij het huwelijk van Balte en Marijtje: getuige(n): bruyigom verg van Jan van Rijsbergen, zijn vader en bruid verg van Lauris van der Starre, haar vader
Marijtje is geboren op 10-10-1714 in Waddinxveen. Zij is gedoopt op 10-10-1714 in Waddinxveen [bron: DTB kopie Zuid-Holland; Waddinxveen Ľ Inventaris nr. 18, Scan: 13]. Marijtje is overleden op 12-08-1752 in Zoeterwoude, 37 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Marijtje: Also Marijtje van der starre, huijsvrouw van Balte Rijsbergen,onder den ambachte van Soeterwoude is komen te overlyden, ende Aagje Lelijveld welke aangeeving heeft gedaan, heeft verklaert onvermogende te zyn, sal het voorschreve lijk begraven mogen werden, sonder daer voor eenig regt aen ’t Gemeene Land te voldoen. Actum den 12e augustus 1752.

Nationaal Archief, Den Haag, DTB Gaarders kopie Zuid-Holland; Zoeterwoude, nummer toegang 3.04.17.129, inventarisnummer 7.VI , Scan 5.
Kinderen van Balte en Marijtje:
1 Reinier Baltuszn Rijsbergen, geboren op 10-04-1736 in Stompwijk. Volgt IV-e.
2 Laurentius Rijsbergen, geboren op 07-10-1738 in Stompwijk. Laurentius is overleden op 15-12-1738 in Stompwijk, 2 maanden oud.
3 Laurentius Rijsbergen, geboren op 09-10-1740 in Stompwijk.
johannes_rijsbergen_1743_doop.jpg
3 Johannes Rijsbergen 1743 Doop
4 Johannes Rijsbergen (afb. 3), geboren in Zoeterwoude. Hij is gedoopt op 15-04-1743 in Zoeterwoude.
Notitie bij de geboorte van Johannes: (getuige(n): Arij Rijsbergen en Eledt de Kok)
Johannes is overleden op 11-07-1743 in Zoeterwoude, 2 maanden oud.
5 Johannes Rijsbergen, geboren in Zoeterwoude. Volgt IV-f.
6 Grietje Rijsbergen, gedoopt op 25-01-1747 in Zoeterwoude. Volgt IV-g.
7 Ariaantje Rijsbergen, geboren op 10-04-1749 in Zoeterwoude. Volgt IV-h.
arij_rijsbergen_doop.jpg
4 Arij Rijsbergen Doop
8 Arij Baltusz Rijsbergen (afb. 4), geboren op 28-05-1751 in Zoeterwoude [bron: http://www.oudzoeterwoude.nl/genealogie/pg/pg-frm3.htm]. Hij is gedoopt op 28-05-1751 in Zoeterwoude [bron: http://www.archiefleiden.nl/home/collecties/personen/zoek-op-personen/q/persoon_achternaam_t_0/rijsbergen?sort=plaats_s&direction=desc].
Notitie bij de geboorte van Arij: getuige(n): Ary Rijsbergen en Letta de Kok)
Arij is overleden op 10-06-1752 in Zoeterwoude, 1 jaar oud.
9 Marijtje Rijsbergen, geboren op 06-08-1752 in Zoeterwoude [bron: http://www.oudzoeterwoude.nl/genealogie/pg/pg-frm3.htm].
Notitie bij de geboorte van Marijtje: getuige(n): Jan Rijsbergen en Grietje (Rijsbergen)
Marijtje is overleden op 27-09-1752 in Zoeterwoude, 1 maand oud.
Notitie bij overlijden van Marijtje: Moeder sterft 6 dagen na de geboorte kind na 52 dagen
IV-a Arie Rijsbergen, zoon van Adrianus Rijsbergen (zie III-c) en Aletta de Cock. Arie trouwde op 07-07-1760 in Noordhoorn [bron: 300 jaar Familie Rijsbergen uit het CBG] met Catharina van Leeuwen.
Kind van Arie en Catharina:
1 Johannes Rijsbergen, geboren op 29-11-1762.
IV-b Thomas Rijsbergen is geboren op 21-12-1730, zoon van Adrianus Rijsbergen (zie III-c) en Aletta de Cock. Thomas trouwde, 30 jaar oud, op 05-05-1761 in Reeuwijk [bron: 300 jaar Familie Rijsbergen uit het CBG] met Annemarie Overmans.
IV-c Pieter Rijsbergen is geboren op 19-03-1748, zoon van Johannes (Jan) van Rijsbergen (zie III-d) en M (Grietje) de Ree.
Naam:
06-07-1780     genoemd in akte op donderdag 6 juli 1780 Vlaardingen

Notaris: Philippus de Heer akte: 57-55 d.d. 06.07.1780 betreft: procuratie
1e Comparant: Ary Cornelisz. van der Eyk
- echtg. of wed: Trijntje van Zanten
- woonplaats of adres: Vlaardingen
2e Comparant: Gerrit Lugtigheid
- woonplaats of adres: De Lier
Omschrijving onroerend goed: 1. huismanswoning 2. 10 hond land
- ligging: 1. OZ Kortedijk
- belenders: 1. erfg. Ary Simonsz. Akkersdijk NZ Pieter Rijsbergen WZ sloot OZ Kortedijk 2. OZ Jacob van Dijk Wz Dirk Rodenburg ZZ en NZ erf. Jan Hanendoes
- plaats: 1. Vlaardingen 2. Maasland
Getuigen: 1. Christoffel Johannesz. van Andel 2. Johannes Badon
Overige personen: Paulus Valkenburg (+)
- echtg. of wed.: Trijntje van Zanten

Bron: NotariŽle archieven
Archief: 02 inventarisnummer
NotariŽle archieven
  [bron: http://balie.vlaardingen.nl/isis/sisis.dll/detail?fc=&c=36111]
Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 09-05-1773 [bron: 300 jaar Familie Rijsbergen uit het CBG] met Antje Rijneveen.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Antje: Antje rijneveen wordt ook geschreven als Reeneveen
Kinderen van Pieter en Antje:
1 Johannes Rijsbergen, geboren op 31-05-1774.
2 Cornelis Rijsbergen, geboren op 19-03-1776.
3 Margaretha Rijsbergen, geboren op 14-06-1778. Volgt V-a.
4 Cornelis Rijsbergen, geboren op 21-08-1779.
5 Cornelis Rijsbergen, geboren op 09-08-1780.
pieternella_rijsbergen_overlijden.jpg
5 Pieternella Rijsbergen overlijden
IV-d Petronella (Pieternel) Rijsbergen (afb. 5) is geboren op 28-09-1749, dochter van Johannes (Jan) van Rijsbergen (zie III-d) en M (Grietje) de Ree. Pieternel is overleden op 30-03-1814 in Schiedam, 64 jaar oud [bron: http://sgen.schiedam.nl/schiedamgen/default.aspx]. Pieternel trouwde, 28 jaar oud, op 28-12-1777 in Vlaardingen [bron: 300 jaar Familie Rijsbergen uit het CBG] met Maarten van Zijl, 24 jaar oud, nadat zij op 13-12-1777 in Vlaardingen in ondertrouw zijn gegaan [bron: http://balie.vlaardingen.nl/isis/sisis.dll/detail?fc=&c=168920]. Hij is gedoopt op 27-04-1753 in Kethel.
Kinderen van Pieternel en Maarten:
1 Margeretha Maartensdr van Zijl.
johannis_van_zijl.jpg
6 Johannis van Zijl
2 Johannis van Zijl (afb. 6), geboren in Kethel en Spaland. Johannis is overleden op 06-07-1829 in Schiedam.
IV-e Reinier Baltuszn Rijsbergen is geboren op 10-04-1736 in Stompwijk, zoon van Balte Janszn van Rijsbergen (zie III-e) en Marijtie Laurensdr (Marijtje) van der Starre. Hij is gedoopt op 10-04-1736 in Stompwijk.
Notitie bij de geboorte van Reinier: Doopgetuigen: Japik Reinen en Grietje Reinen.
Andere geboortedatum 1-1-1735 te Bleiswijk. Bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-der-ven-en-vele-aanverwanten/I29513.php#bronnen Gezien 1-1 lijkt het niet naukeurig te wezen.
Reinier is overleden op 11-08-1815 om 22:00 in Vlaardingen, 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Reinier: Adres: Wijk C, nr 25.

Aangevers: Jacobus van Leeuwen ?(buurman)? en Cornelis van der Meer ?(schoonzoon)?
Notitie bij Reinier: comparant op maandag 1 augustus 1785 Vlaardingen

Notaris: Toussijn Woordhouder akte: 61-38 d.d. 01.08.1785 betreft: testament
1e Comparant: Reinier Rijsbergen
- echtg. of wed: Femmetje Geerts
- woonplaats of adres: Vlaardinger-Ambacht
2e Comparant: langstlevende
- Voogd: 1. langstlevende 2. Jan Jorisz. van der Meer 3. Jacob Koppen
- woonplaats of adres: 2. Vlaardinger-Ambacht 3. Vlaardingen
Getuigen: 1. Johannes Badon jr 2. Pieter Verkade jr

Bron: NotariŽle archieven
Archief: 02 inventarisnummer
NotariŽle archieven
Beroep:
bouwman (= Boer)   [bron: http://balie.vlaardingen.nl/isis/sisis.dll/detail?fc=&c=117756]
Reinier ging in ondertrouw, 36 jaar oud, op 03-05-1772 in Vlaardingen [bron: http://balie.vlaardingen.nl/isis/sisis.dll/detail?fc=&c=156833] met Margaretha Eufemia (Femmetje) Geerts. Femmetje is overleden op 01-08-1785 in Vlaardingerambacht [bron: http://balie.vlaardingen.nl/isis/sisis.dll/detail?fc=&c=49703].
Notitie bij overlijden van Femmetje: comparant op maandag 1 augustus 1785 Vlaardingen

Notaris: Toussijn Woordhouder akte: 61-38 d.d. 01.08.1785 betreft: testament
1e Comparant: Reinier Rijsbergen
- echtg. of wed: Femmetje Geerts
- woonplaats of adres: Vlaardinger-Ambacht
2e Comparant: langstlevende
- Voogd: 1. langstlevende 2. Jan Jorisz. van der Meer 3. Jacob Koppen
- woonplaats of adres: 2. Vlaardinger-Ambacht 3. Vlaardingen
Getuigen: 1. Johannes Badon jr 2. Pieter Verkade jr

Bron: NotariŽle archieven
Archief: 02 inventarisnummer
NotariŽle archieven
Kinderen van Reinier en Femmetje:
1 Hermanus Rijsbergen, geboren op 21-10-1773 in Vlaardingen. Volgt V-b.
2 Maria (Mietje) Rijsbergen, geboren in Vlaardingerambacht. Volgt V-c.
margaretha_reijsbergen_overlijden_kind.jpg margaretha_rijsbergen_overlijden_krant.jpg
7 Margaretha Reijsbergen Overlijden kind
8 Margaretha Rijsbergen Overlijden Krant
3 Margaretha (Grietje) Rijsbergen (afb. 7 en 8), geboren op 07-07-1779 in Vlaardingen. Zij is gedoopt op 07-07-1779 in Vlaardingen [bron: http://balie.vlaardingen.nl/isis/sisis.dll/detail?fc=&c=117761&terug=x]. Grietje is overleden op 26-08-1858 in Maasluis, 79 jaar oud.
4 Margarita (Grietje) Rijsbergen, geboren op 07-07-1779 in Vlaardingen. Volgt V-d.
5 Joanna Reijsbergen, geboren op 12-03-1781 in Vlaardingerambacht. Zij is gedoopt op 12-03-1781 in Vlaardingen [bron: http://balie.vlaardingen.nl/isis/sisis.dll/detail?fc=&c=117762&terug=x]. Joanna is overleden om 09:00 [bron: http://members.ziggo.nl/fdebruijn/parenteel_van_jan_janszn_van_der_meer.htm].
6 Jannetje Rijsbergen, geboren op 22-03-1782 in Vlaardingen. Volgt V-e.
johannes_rijsbergen_doop.jpg
9 Johannes Rijsbergen Doop
IV-f Johannes Rijsbergen (afb. 9) is geboren in Zoeterwoude, zoon van Balte Janszn van Rijsbergen (zie III-e) en Marijtie Laurensdr (Marijtje) van der Starre. Hij is gedoopt op 06-08-1744 in Zoeterwoude [bron: http://www.archiefleiden.nl/home/collecties/personen/zoek-op-personen/q/persoon_achternaam_t_0/rijsbergen?sort=plaats_s&direction=desc].
Notitie bij de geboorte van Johannes: getuige(n): Jan van Rijsbergen en Alida
Johannes is overleden op 14-03-1776 in Zoeterwoude, 31 jaar oud [bron: http://www.oudzoeterwoude.nl/genealogie/pg/pg-frm3.htm]. Johannes trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1773 [bron: 300 jaar Familie Rijsbergen uit het CBG] met M Paridon.
Kind van Johannes en M:
1 Johannes Rijsbergen, geboren op 15-09-1774 in Pijnacker. Volgt V-f.
grietje_rijsbergen_huwelijk.jpg
10 Grietje Rijsbergen Huwelijk
IV-g Grietje Rijsbergen (afb. 10), dochter van Balte Janszn van Rijsbergen (zie III-e) en Marijtie Laurensdr (Marijtje) van der Starre. Zij is gedoopt op 25-01-1747 in Zoeterwoude [bron: http://www.oudzoeterwoude.nl/genealogie/pg/pg-frm3.htm].
Notitie bij de geboorte van Grietje: getuige(n): Laurens van der Starre en Agje Lelivelt)
Grietje ging in ondertrouw, 35 jaar oud, op 27-12-1782 in Zoeterwoude [bron: www.archiefleiden.nl/home/collecties/personen/zoek-op-personen/q/persoon_achternaam_t_0/rijsbergen?sort=plaats_s&direction=desc] met Hendrik Swaager.
ariaantje_rijsbergen_ondertrouw.jpg
11 Ariaantje Rijsbergen Ondertrouw
IV-h Ariaantje Rijsbergen (afb. 11) is geboren op 10-04-1749 in Zoeterwoude, dochter van Balte Janszn van Rijsbergen (zie III-e) en Marijtie Laurensdr (Marijtje) van der Starre. Ariaantje is overleden op 09-10-1770 in Zoeterwoude, 21 jaar oud. Ariaantje trouwde, 20 jaar oud, in 02-1770 in Haarlem [bron: http://www.oudzoeterwoude.nl/genealogie/pg/pg-frm3.htm] met Govert van Aken, nadat zij in 02-1770 in Zoeterwoude in ondertrouw zijn gegaan [bron: www.archiefleiden.nl/home/collecties/personen/zoek-op-personen/q/persoon_achternaam_t_0/rijsbergen?sort=plaats_s&direction=desc].
Notitie bij het huwelijk van Ariaantje en Govert: Gezien de plaatsing is het huwelijk voltrokken tussen 4 februari en 13 mei 1770.
jan_frederik_storms_geboorte.jpg
12 Jan Frederik Storms Geboorte
V-a Margaretha Rijsbergen (afb. 12) is geboren op 14-06-1778, dochter van Pieter Rijsbergen (zie IV-c) en Antje Rijneveen. Margaretha trouwde, 19 jaar oud, op 04-02-1798 in Schiedam [bron: 300 jaar Familie Rijsbergen uit het CBG] met Johannes Hendricus (Hendrik) Storms (Sterms).
Kinderen van Margaretha en Hendrik:
1 Petronella Storms.
2 Anna Storms (Sterms).
3 Jan Frederick Storms, geboren op 09-02-1813 in Schiedam.
V-b Hermanus Rijsbergen is geboren op 21-10-1773 in Vlaardingen, zoon van Reinier Baltuszn Rijsbergen (zie IV-e) en Margaretha Eufemia (Femmetje) Geerts. Hij is gedoopt op 21-10-1773 in Vlaardingen [bron: http://balie.vlaardingen.nl/isis/sisis.dll/detail?fc=&c=117757&terug=x]. Hermanus is overleden op 28-01-1812 in Bergsehoek, 38 jaar oud (oorzaak: Vermoord).
Notitie bij Hermanus: <p>Vermoord</p>
<p>Getrouwd in Vlaardingen Ambacht</p>
Hermanus trouwde, 26 jaar oud, op 23-02-1800 in Vlaardingerambacht met Apolonia (Pleuntje) Holierhoek.
Kinderen van Hermanus en Pleuntje:
1 Reinier Rijsbergen (reinsbergen), geboren op 01-03-1802 in Vlaardingen. Volgt VI-a.
2 Anna Rijsbergen, geboren op 18-08-1803.
V-c Maria (Mietje) Rijsbergen is geboren in Vlaardingerambacht, dochter van Reinier Baltuszn Rijsbergen (zie IV-e) en Margaretha Eufemia (Femmetje) Geerts. Zij is gedoopt op 06-04-1776 in Vlaardingen [bron: http://balie.vlaardingen.nl/isis/sisis.dll/detail?fc=&c=117758&terug=x]. Mietje is overleden op 06-02-1866 in Vlaardingerambacht, 89 jaar oud [bron: http://balie.vlaardingen.nl/isis/sisis.dll/detail?fc=&c=117758&terug=x].
Notitie bij Mietje: overleden op dinsdag 6 februari 1866 Vlaardinger-Ambacht

vrouw
beroep: bouwvrouw
geboren Vlaardinger-Ambacht
gedoopt op 6 apr 1775 Vlaardingen
overleden op 6 feb 1866 Vlaardinger-Ambacht

Arent van der Harg met Maria Rijsbergen
huwelijk (kerk) op 13 nov 1796 Vlaardingen

Ouders:

Reinier Rijsbergen
Efemia Geerts

Partners:

Arent van der Harg

Kinderen:

Arend van der Harg (7 september 1798)
Reinier van der Harg (17 januari 1801)
Job van der Harg (15 februari 1804)
Hermanus van der Harg (30 oktober 1810)

Bron: diverse genealogische bronnen
Archief: 01 inventarisnummer
Genealogische database
Beroep:
bouwvrouw (Boerin)
Mietje trouwde, 20 jaar oud, op 13-11-1796 in Vlaardingen [bron: http://balie.vlaardingen.nl/isis/sisis.dll/detail?fc=&c=117758&terug=x] met Arent van der Harg. Arent is geboren in Kethel. Arent is overleden op 31-08-1819 in Vlaardingerambacht [bron: http://gw13.geneanet.org/gavdmeer?lang=nl;pz=johanna+anthonia;nz=van+buuren;ocz=0;p=arent;n=van+der+harg].
margaretha_rijsbergen_overlijden.jpg
13 Margaretha Rijsbergen Overlijden
V-d Margarita (Grietje) Rijsbergen (afb. 7, 13 en 8) is geboren op 07-07-1779 in Vlaardingen, dochter van Reinier Baltuszn Rijsbergen (zie IV-e) en Margaretha Eufemia (Femmetje) Geerts. Zij is gedoopt op 07-07-1779 in Vlaardingen [bron: http://balie.vlaardingen.nl/isis/sisis.dll/detail?fc=&c=114821&terug=x]. Grietje is overleden op 26-08-1858 om 04:00 in Maassluis, 79 jaar oud [bron: http://balie.vlaardingen.nl/isis/sisis.dll/detail?fc=&c=114821&terug=x].
Notitie bij Grietje: Hier en daar staat als naam Margaretha, maar dat is haar zus.
Grietje trouwde met Nicolaas van Schaick.
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Nicolaas: gedoopt op zondag 7 november 1779 Vlaardingen

vrouw
geboren Vlaardingen
gedoopt op 7 nov 1779 Vlaardingen
overleden op 26 aug 1858 Maassluis

Nicolaas van Schaijck met Margarita Rijsbergen

Ouders:

Reinier Rijsbergen
Efemia Geerts

Partners:

Nicolaas van Schaijck

Kinderen:

Jan van Schaick (30 juli 1804)
Euphemia van Schaick (18 januari 1806)
Geertruij van Schaick (8 juni 1807)
Rijnier van Schaijck (23 juli 1808)
Bartholomeus van Schaijck (7 december 1809)
Bartholomeus van Schaik (2 september 1813)
Geertruda van Schaik (22 mei 1815)
Arend van Schaijk (4 maart 1818)
Johannes van Schaick (30 december 1821)

Bron: diverse genealogische bronnen
Archief: 01 inventarisnummer
Genealogische database
Nicolaas is geboren op 27-07-1772 in Schipluiden. Hij is gedoopt op 27-07-1772 in Schipluiden [bron: http://balie.vlaardingen.nl/isis/sisis.dll/detail?fc=&c=114819&terug=x]. Nicolaas is overleden op 11-06-1836 in Maassluis, 63 jaar oud [bron: http://balie.vlaardingen.nl/isis/sisis.dll/detail?fc=&c=114819&terug=x].
Beroep:
Scheepsmaker
V-e Jannetje Rijsbergen is geboren op 22-03-1782 in Vlaardingen, dochter van Reinier Baltuszn Rijsbergen (zie IV-e) en Margaretha Eufemia (Femmetje) Geerts. Zij is gedoopt op 22-03-1782 in Vlaardingen [bron: http://balie.vlaardingen.nl/isis/sisis.dll/detail?fc=&c=114958&terug=x]. Jannetje is overleden op 06-09-1831 om 09:00 in Hekelingen, 49 jaar oud [bron: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/88296180/srcid/22640016/oid/1].
Notitie bij overlijden van Jannetje: http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=80&miadt=126&miaet=54&micode=088-293&minr=1935602&miview=ldt
Notitie bij Jannetje: Bruidegom Arend van der Argh , geb. Vlaardingen ca. 33 jaar
Vader Arend van der Argh
Moeder Maria Reijsbergen
Bruid Femmetje van der Meer , geb. Vlaardingen 22 jaar
Vader Cornelis van der Meer
Moeder Jannetje Rijsbergen

Plaats huwelijk Kralingen
Huwelijksdatum 16-07-1831

Aktenummer 13

Bron Kralingen 1831 -007v

http://rotterdam.digitalestamboom.nl/detailx.aspx?p=24601289&ID=260636&book=H&role=GM&page=
Jannetje trouwde, 21 jaar oud, op 13-11-1803 in Vlaardingen [bron: http://balie.vlaardingen.nl/isis/sisis.dll/detail?fc=&c=114958&terug=x] met Cornelis van der Meer (Stee?), 27 jaar oud. Hij is gedoopt op 12-11-1776 in Vlaardingerambacht. Cornelis is overleden op 07-03-1847 om 11:00 in Hekelingen, 70 jaar oud [bron: http://members.ziggo.nl/fdebruijn/parenteel_van_jan_janszn_van_der_meer.htm].
Beroep:
Melkboer
Kind van Jannetje en Cornelis:
1 Femmetje van der Meer (Stee?), geboren in 1811 in Vlaardingen. Volgt VI-b.
V-f Johannes Rijsbergen is geboren op 15-09-1774 in Pijnacker, zoon van Johannes Rijsbergen (zie IV-f) en M Paridon. Johannes trouwde, 31 jaar oud, op 04-05-1806 in Stompwijk / Zoeterwoude [bron: 300 jaar Familie Rijsbergen uit het CBG] met Pleuntje van Vliet.
Kinderen van Johannes en Pleuntje:
1 Maria Rijsbergen, geboren op 04-03-1807.
2 Maria Rijsbergen, geboren op 14-03-1808.
3 Hubertus Rijsbergen, geboren op 20-07-1809 in Leiden. Volgt VI-c.
4 Johannes Rijsbergen, geboren op 14-04-1812. Volgt VI-d.
5 Catharina Rijsbergen, geboren op 07-05-1814.
6 Petronella Rijsbergen, geboren op 25-06-1817.
reinier_hermanus_reijsbergen_overlijden_krant.jpg
14 Reinier Hermanus Reijsbergen Overlijden krant
VI-a Reinier Rijsbergen (reinsbergen) (afb. 14) is geboren op 01-03-1802 in Vlaardingen, zoon van Hermanus Rijsbergen (zie V-b) en Apolonia (Pleuntje) Holierhoek. Reinier is overleden op 18-02-1877 in Schiedam, 74 jaar oud.
Naam:
Naam wordt geschreven als Reisbergen of Reinbergen
johanna_van_zoelen_overlijden.jpg
15 Johanna van Zoelen Overlijden
Reinier trouwde, 35 jaar oud, op 06-04-1837 in Bergsehoek [bron: http://rotterdam.digitalestamboom.nl/detailx.aspx?p=17540154&ID=199569&book=H&role=B&page=0] met Johanna (Jannetje) van Zoelen (afb. 15), 24 of 25 jaar oud. Jannetje is geboren in 1812 in Bergschenhoek. Jannetje is overleden op 19-07-1855 in Schiebroek, 42 of 43 jaar oud [bron: http://rotterdam.digitalestamboom.nl/detailx.aspx?p=15508919&ID=94533&book=O&role=P&page=].
Kinderen van Reinier en Jannetje:
1 Hermanus Rijsbergen, geboren op 26-01-1838 in Bergschenhoek. Volgt VII-a.
2 Johannes Reijsbergen, geboren op 03-01-1840 in Bergschenhoek. Volgt VII-b.
3 [waarschijnlijk] Apolonia Reijsbergen, geboren op 27-09-1841 in Bergschenhoek. Volgt VII-c.
4 Karel Reinsbergen, geboren op 19-09-1844 in Bergschenhoek. Volgt VII-d.
VI-b Femmetje van der Meer (Stee?) is geboren in 1811 in Vlaardingen, dochter van Cornelis van der Meer (Stee?) en Jannetje Rijsbergen (zie V-e).
Notitie bij Femmetje: Bruidegom Arend van der Argh , geb. Vlaardingen ca. 33 jaar
Vader Arend van der Argh
Moeder Maria Reijsbergen
Bruid Femmetje van der Meer , geb. Vlaardingen 22 jaar
Vader Cornelis van der Meer
Moeder Jannetje Rijsbergen

Plaats huwelijk Kralingen
Huwelijksdatum 16-07-1831

Aktenummer 13

Bron Kralingen 1831 -007v
Femmetje trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 16-07-1831 in Kralingen [bron: http://rotterdam.digitalestamboom.nl/detailx.aspx?p=24601289&ID=260636&book=H&role=GM&page=] met Arend van der Argh, 32 of 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Femmetje en Arend: Bruidegom Arend van der Argh , geb. Vlaardingen ca. 33 jaar
Vader Arend van der Argh
Moeder Maria Reijsbergen
Bruid Femmetje van der Meer , geb. Vlaardingen 22 jaar
Vader Cornelis van der Meer
Moeder Jannetje Rijsbergen

Plaats huwelijk Kralingen
Huwelijksdatum 16-07-1831

Aktenummer 13

Bron Kralingen 1831 -007v
Arend is geboren in 1798 in Vlaardingen.
VI-c Hubertus Rijsbergen is geboren op 20-07-1809 in Leiden, zoon van Johannes Rijsbergen (zie V-f) en Pleuntje van Vliet. Hubertus is overleden op 19-11-1848 om 03:30 in Zoeterwoude, 39 jaar oud [bron: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/97337103/srcid/24788760/oid/1].
Beroep:
boerenknecht   [bron: http://www.oudzoeterwoude.nl/genealogie/pg/pg-frm3.htm]
Hubertus trouwde, 27 jaar oud, op 21-04-1837 in Zoeterwoude [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom_kueter/I51422.php; 300 jaar Familie Rijsbergen uit het CBG] met Maria Agidiusdr van Bemmelen, 26 jaar oud. Maria is geboren op 21-03-1811 in Zoeterwoude [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom_kueter/I51404.php]. Maria is overleden op 11-02-1890 in Zoeterwoude, 78 jaar oud.
Kinderen van Hubertus en Maria:
1 Joannes Rijsbergen, geboren op 13-04-1838 in Zoeterwoude. Volgt VII-e.
2 Apolonia Rijsbergen, geboren op 03-03-1842 om 22:00 in Zoeterwoude [bron: http://www.oudzoeterwoude.nl/genealogie/pg/pg-frm3.htm]. Apolonia is overleden op 04-04-1917 om 23:30 in Zoeterwoude, 75 jaar oud [bron: http://www.oudzoeterwoude.nl/genealogie/pg/pg-frm3.htm].
3 Gijsberta Rijsbergen, geboren op 18-02-1843 in Zoeterwoude. Volgt VII-f.
4 Cornelia Rijsbergen, geboren op 25-12-1844 in Zoeterwoude. Volgt VII-g.
5 Catharina Rijsbergen, geboren op 06-02-1846 in Zoeterwoude. Volgt VII-h.
6 Johanna Rijsbergen, geboren op 01-12-1893 in Zoeterwoude. Volgt VII-i.
VI-d Johannes Rijsbergen is geboren op 14-04-1812, zoon van Johannes Rijsbergen (zie V-f) en Pleuntje van Vliet. Johannes trouwde, 21 jaar oud, op 04-07-1833 in Leiden [bron: 300 jaar Familie Rijsbergen uit het CBG] met Francis Veekman.
hermanus_reijsbergen_1838_geboorte.jpg hermanus_reijsbergen_1838_ondertrouw.jpg hermanus_reijsbergen_1838_huwelijk.jpg hermanus_reijsbergen_1838_militaire_dienst.jpg hermanus_reijsbergen_1838_militaire_dienst_bijlage.jpg
16 Hermanus Reijsbergen 1838 Geboorte
17 Hermanus Reijsbergen 1838 Ondertrouw
18 Hermanus Reijsbergen 1838 Huwelijk
19 Hermanus Reijsbergen 1838 Militaire dienst
20 Hermanus Reijsbergen 1838 Militaire dienst bijlage
VII-a Hermanus Rijsbergen (afb. 16 t/m 20) is geboren op 26-01-1838 in Bergschenhoek [bron: http://rotterdam.digitalestamboom.nl/detailx.aspx?p=15826462&ID=188236&book=G&role=C&page=], zoon van Reinier Rijsbergen (reinsbergen) (zie VI-a) en Johanna (Jannetje) van Zoelen. Hermanus is overleden op 24-02-1906 in Rotterdam, 68 jaar oud [bron: http://rotterdam.digitalestamboom.nl/detailx.aspx?p=18153772&ID=474260&book=O&role=D&page=2].
Beroep:
Brandersknecht
Getuige bij:
22-10-1877     geboorteaangifte Leonardus Hermanus Reijsbergen (1877-1962) [zie VIII-b]    [oom vaderszijde]   [bron: Geboorteacte Leonardus Hermanus Reijsbergen]
Hermanus trouwde, 25 jaar oud, op 11-05-1863 in Ketel en Spaland met Wilhelmina Berkel. Wilhelmina is geboren in Ketel en Spaland.
Kind van Hermanus en Wilhelmina:
hermanus_reisbergen_geboorte_overlijden.jpg
21 Hermanus Reisbergen Geboorte-Overlijden
1 Hermanus Reisbergen (afb. 21), levenloos geboren zoon, geboren op 08-04-1864 om 15:00 in Schiedam [bron: Geboorte acte].
johannes_reijsbergen_overlijden.jpg johannes_reijsbergen_overlijden_uitreksel_1.jpg johannes_reijsbergen_overlijden_uitreksel_2.jpg johannes_reijsbergen_overlijden_uitreksel_3.jpg
22 Johannes Reijsbergen Overlijden
23 Johannes Reijsbergen Overlijden uitreksel 1
24 Johannes Reijsbergen Overlijden uitreksel 2
25 Johannes Reijsbergen Overlijden uitreksel 3
VII-b Johannes Reijsbergen (afb. 22 t/m 25) is geboren op 03-01-1840 in Bergschenhoek [bron: http://rotterdam.digitalestamboom.nl/detailx.aspx?p=16744053&ID=188313&book=G&role=M&page=0], zoon van Reinier Rijsbergen (reinsbergen) (zie VI-a) en Johanna (Jannetje) van Zoelen. Johannes is overleden op 22-07-1887 om 14:00 in Schiedam, 47 jaar oud [bron: Overlijdingsacte Gemeente Schiedam]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-07-1887 [bron: Overlijdingsacte Gemeente Schiedam].
Adres:
Zalmstraat 313 G, Schiedam   [bron: Geboorteacte Leonardus Hermanus Reijsbergen]
Beroep:
Brandersknecht   [bron: Overlijdingsacte Gemeente Schiedam]
anna_apolonia_de_bruin_overlijden.jpg
26 Anna Apolonia de Bruin Overlijden
Johannes trouwde, 32 jaar oud, op 15-05-1872 in Vlaardingerambacht [bron: http://balie.vlaardingen.nl/isis/sisis.dll/detail?fc=&c=156025] met Anna Apolonia de Bruijn (afb. 26), 25 jaar oud. Anna is geboren op 19-01-1847 in Delft. Anna is overleden op 13-12-1923 in Schiedam, 76 jaar oud.
Adres:
Zalmstraat 313 G, Schiedam   [bron: Geboorteacte Leonardus Hermanus Reijsbergen]
Kinderen van Johannes en Anna:
johanna_wilhelmina_reijsbergen_geboorte.jpg johanna_wilhelmina_reijsbergen_geboorte_krant.jpg johanna_wilhelmina_reijsbergen_overlijden_krant.jpg
27 Johanna Wilhelmina Reijsbergen Geboorte
28 Johanna Wilhelmina Reijsbergen Geboorte Krant
29 Johanna Wilhelmina Reijsbergen Overlijden Krant
1 Johanna Wilhelmina Reijsbergen (afb. 27 t/m 29), geboren op 27-07-1873 om 21:30 in Schiedam [bron: Geboorte acte]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-07-1873 [bron: Geboorte acte]. Johanna is overleden op 20-09-1873 in Schiedam, 1 maand oud [bron: Krant].
2 Johanna Helena Reijsbergen, geboren op 07-12-1874 in Schiedam. Volgt VIII-a.
reinier_reijsbergen_geboorte.jpg reinier_reijsbergen_overlijden.jpg
30 Reinier Reijsbergen Geboorte
31 Reinier Reijsbergen Overlijden
3 Reinier Reijsbergen (afb. 30 en 31), geboren op 09-02-1876 om 12:00 in Schiedam [bron: Geboorte acte]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-02-1876 [bron: Geboorte acte]. Reinier is overleden op 03-04-1876 om 20:30 in Schiedam, 1 maand oud [bron: Overlijding acte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-04-1876 [bron: Overlijding acte].
4 Leonardus Hermanus Reijsbergen, geboren op 22-10-1877 in Schiedam. Volgt VIII-b.
5 Johanna Apolonia Reijsbergen, geboren op 16-11-1878 in Schiedam. Volgt VIII-c.
reinier_hermanus_reijsbergen_geboorte.jpg reinier_hermanus_reijsbergen_overlijden.jpg reinier_hermanus_reijsbergen_geboorte_krant.jpg
32 Reinier Hermanus Reijsbergen Geboorte
33 Reinier Hermanus Reijsbergen Overlijden
34 Reinier Hermanus Reijsbergen Geboorte Krant
6 Reinier Hermanus Reijsbergen (afb. 32, 33, 14 en 34), geboren op 16-01-1881 om 09:30 in Schiedam [bron: Geboorte acte]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-01-1881 [bron: Geboorte acte]. Reinier is overleden op 12-07-1881 om 10:30 in Schiedam, 5 maanden oud [bron: Overlijding acte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-07-1881 [bron: Overlijding acte].
reinera_apollonia_reijsbergen_geboorte.jpg reinera_apollonia_reijsbergen_overlijden_krant.jpg
35 Reinera Apollonia Reijsbergen Geboorte
36 Reinera Apollonia Reijsbergen Overlijden Krant
7 Reinera Apollonia Reijsbergen (afb. 35 en 36), geboren op 15-04-1882 om 07:00 in Schiedam [bron: Geboorte acte]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-04-1882 [bron: Geboorte acte]. Reinera is overleden op 06-04-1917 in Schiedam, 34 jaar oud [bron: Krant].
8 Helena Anna Maria Reijsbergen, geboren op 20-10-1884 in Schiedam. Volgt VIII-d.
9 Hermanus Johannes Reijsbergen, geboren op 20-04-1887 in Schiedam. Volgt VIII-e.
VII-c Apolonia Reijsbergen is geboren op 27-09-1841 in Bergschenhoek [bron: http://rotterdam.digitalestamboom.nl/detailx.aspx?p=15823582&ID=191129&book=G&role=C&page=1], dochter van [waarschijnlijk] Reinier Rijsbergen (reinsbergen) (zie VI-a) en Johanna (Jannetje) van Zoelen. Apolonia is overleden op 22-02-1906 in Overschie, 64 jaar oud [bron: http://rotterdam.digitalestamboom.nl/detailx.aspx?p=14319637&ID=201045&book=O&role=D&page=2].
Notitie bij Apolonia: Alternatieve spelling van de naam in archief: Rejsbergen
Apolonia trouwde, 20 jaar oud, op 15-08-1862 [bron: http://rotterdam.digitalestamboom.nl/detailx.aspx?p=18569973&ID=204997&book=H&role=B&page=0] met Christiaan Meurs, 24 of 25 jaar oud. Christiaan is geboren in 1837. Christiaan is overleden op 27-09-1897 in Overschie, 59 of 60 jaar oud [bron: http://rotterdam.digitalestamboom.nl/detailx.aspx?p=15479460&ID=185317&book=O&role=P&page=2].
Kinderen van Apolonia en Christiaan:
1 Maria Aplonia Meurs, geboren op 28-10-1862 in Schiedam. Volgt VIII-f.
2 Johanna Maria Meurs, geboren op 31-10-1864 in Overschie [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Geboorte: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/211412737/srcid/2748521/oid/4
karel_reinsbergen_overlijden.jpg karel_reinsbergen_kranten_bericht.jpg herman___karel_reijsbergen_brand.jpg
37 Karel Reinsbergen Overlijden
38 Karel Reinsbergen Kranten bericht
39 Herman & Karel Reijsbergen Brand
VII-d Karel Reinsbergen (afb. 37 t/m 39) is geboren op 19-09-1844 in Bergschenhoek, zoon van Reinier Rijsbergen (reinsbergen) (zie VI-a) en Johanna (Jannetje) van Zoelen. Karel is overleden op 15-05-1919 om 01:00 in Kethel en Spaland, 74 jaar oud [bron: http://sgen.schiedam.nl/schiedamgen/acteshow.aspx?f=o1919-0012-a.jpg%20&s=kethel/o1919]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-05-1919.
Adressen:
B, 43
Singel 95
Rotterdamsedijk 81
Beroepen:
bouwmansknecht, arbeider
Brandersknecht
Melkverkoper
johanna_maria_bruijstens_overlijden.jpg
40 Johanna Maria Bruijstens Overlijden
Karel trouwde, 26 jaar oud, op 02-11-1870 in Vlaardingerambacht [bron: http://balie.vlaardingen.nl/isis/sisis.dll/detail?fc=&c=164069&terug=x] met Johanna Maria Bruijstens (afb. 40 en 38).
Notitie bij het huwelijk van Karel en Johanna: http://rotterdam.digitalestamboom.nl/detailx.aspx?p=15823414&ID=191298&book=G&role=C&page=
Johanna is geboren in Herpt. Johanna is overleden op 28-12-1912 om 05:00 in Schiedam [bron: http://sgen.schiedam.nl/schiedamgen/acteshow.aspx?f=o1912-0447-a.jpg%20&s=o1912].
Notitie bij Johanna: Inkrante bericht is sprake van Anna Maria, Maar alles duidt erop dat hier de vrouw van Karel bedoeld wordt Johanna Maria.
Kinderen van Karel en Johanna:
1 Johanna Maria Reinsbergen, geboren op 17-04-1871 in Vlaardingen. Volgt VIII-g.
2 Anna Maria Reinsbergen (reisbergen), geboren op 24-10-1872 in Vlaardingerambacht. Volgt VIII-h.
reinsbergen_overlijden_2.jpg
41 Reinsbergen Overlijden 2
3 Reinsbergen (afb. 41), levenloos geboren zoon, geboren om 04:30 [bron: http://sgen.schiedam.nl/schiedamgen/acteshow.aspx?f=o1874-0191-a.jpg%20&s=o1874]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-05-1874 [bron: http://sgen.schiedam.nl/schiedamgen/acteshow.aspx?f=o1874-0191-a.jpg%20&s=o1874].
reinsbergen_overlijden.jpg reinsbergen_overlijden_2_krant.jpg
42 Reinsbergen Overlijden
43 Reinsbergen Overlijden 2 Krant
4 Reinsbergen (afb. 42 en 43), levenloos geboren zoon, geboren om 21:00 [bron: http://sgen.schiedam.nl/schiedamgen/acteshow.aspx?f=o1875-0319-a.jpg%20&s=o1875]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-06-1875 [bron: http://sgen.schiedam.nl/schiedamgen/acteshow.aspx?f=o1875-0319-a.jpg%20&s=o1875].
reinsbergen_overlijden_3.jpg
44 Reinsbergen Overlijden 3
5 Reinsbergen (afb. 44), levenloos geboren dochter, geboren om 04:00 [bron: http://sgen.schiedam.nl/schiedamgen/acteshow.aspx?f=o1880-0294-a.jpg%20&s=o1880]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-05-1880 [bron: http://sgen.schiedam.nl/schiedamgen/acteshow.aspx?f=o1880-0294-a.jpg%20&s=o1880]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-05-1880 [bron: http://sgen.schiedam.nl/schiedamgen/acteshow.aspx?f=o1880-0294-a.jpg%20&s=o1880].
6 Adriana Maria Reinsbergen, geboren op 28-07-1881 in Schiedam. Volgt VIII-i.
VII-e Joannes Rijsbergen is geboren op 13-04-1838 om 15:00 in Zoeterwoude [bron: http://www.oudzoeterwoude.nl/genealogie/pg/pg-frm3.htm], zoon van Hubertus Rijsbergen (zie VI-c) en Maria Agidiusdr van Bemmelen.
Beroep:
Melkverkoper   [bron: http://www.oudzoeterwoude.nl/genealogie/pg/pg-frm3.htm]
Joannes:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 05-08-1864 in Voorschoten [bron: http://www.oudzoeterwoude.nl/genealogie/pg/pg-frm3.htm] met Joanna Maria Zandwijk, 22 of 23 jaar oud. Joanna is geboren in 1841.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 11-05-1871 in Zoeterwoude [bron: http://www.oudzoeterwoude.nl/genealogie/pg/pg-frm3.htm] met Agatha Dobbe, 26 of 27 jaar oud. Agatha is geboren in 1844.
Kind van Joannes en Joanna:
1 Hubertus Johannes Rijsbergen, geboren in 1870. Volgt VIII-j.
VII-f Gijsberta Rijsbergen is geboren op 18-02-1843 om 13:00 in Zoeterwoude [bron: http://www.oudzoeterwoude.nl/genealogie/pg/pg-frm3.htm], dochter van Hubertus Rijsbergen (zie VI-c) en Maria Agidiusdr van Bemmelen. Gijsberta trouwde, 30 jaar oud, op 09-05-1873 in Zoetermeer [bron: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/95812622/srcid/24362722/oid/1] met Joannes Polman, 30 of 31 jaar oud. Joannes is geboren in 1842.
VII-g Cornelia Rijsbergen is geboren op 25-12-1844 om 20:00 in Zoeterwoude [bron: http://www.oudzoeterwoude.nl/genealogie/pg/pg-frm3.htm], dochter van Hubertus Rijsbergen (zie VI-c) en Maria Agidiusdr van Bemmelen. Cornelia is overleden in 1906 in Leiden, 61 of 62 jaar oud. Cornelia trouwde, 30 jaar oud, op 06-05-1875 in Zoeterwoude [bron: http://www.oudzoeterwoude.nl/genealogie/pg/pg-frm3.htm] met Nicolaas Slootjes.
rijsbergen_catharina_1910_bidprent_voor.jpg rijsbergen_catharina_1910_bidprent_achter.jpg
45 Rijsbergen_Catharina_1910_bidprent-voor
46 Rijsbergen_Catharina_1910_bidprent-achter
VII-h Catharina Rijsbergen (afb. 45 en 46) is geboren op 06-02-1846 om 06:30 in Zoeterwoude [bron: http://www.oudzoeterwoude.nl/genealogie/pg/pg-frm3.htm], dochter van Hubertus Rijsbergen (zie VI-c) en Maria Agidiusdr van Bemmelen. Catharina is overleden op 18-01-1910 in Delft, 63 jaar oud [bron: http://www.genealogieonline.nl/bidprentjes-van-den-berg/I63487.php#]. Zij is begraven op 21-01-1910 in Delft. Catharina trouwde met Adrianus Suijker.
VII-i Johanna Rijsbergen is geboren op 01-12-1893 om 14:00 in Zoeterwoude [bron: http://www.oudzoeterwoude.nl/genealogie/pg/pg-frm3.htm], dochter van Hubertus Rijsbergen (zie VI-c) en Maria Agidiusdr van Bemmelen. Johanna trouwde, 26 jaar oud, op 28-03-1867 in Zoeterwoude met Wilhelmus van Steijn, 20 of 21 jaar oud. Wilhelmus is geboren in 1846.
johanna_helena_reijsbergen_geboorte.jpg johanna_helena_reijsbergen_huwelijk_krant.jpg johanna_helena_reijsbergen_geboorte_uitreksel.jpg johanna_helena_reijsbergen_ondertrouw.jpg johanna_helena_reijsbergen_huwelijk.jpg
47 Johanna Helena Reijsbergen Geboorte
48 Johanna Helena Reijsbergen Huwelijk Krant
49 Johanna Helena Reijsbergen Geboorte uitreksel
50 Johanna Helena Reijsbergen Ondertrouw
51 Johanna Helena Reijsbergen Huwelijk
VIII-a Johanna Helena Reijsbergen (afb. 47 t/m 51) is geboren op 07-12-1874 om 19:00 in Schiedam [bron: Geboorte acte], dochter van Johannes Reijsbergen (zie VII-b) en Anna Apolonia de Bruijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-12-1874 [bron: Geboorte acte]. Johanna is overleden op 07-06-1949 in Den Hoorn, 74 jaar oud [bron: Rouw advertentie CBG]. Zij is begraven op 10-06-1949 in Den Hoorn [bron: Krantenknipsel CBG].
Notitie bij overlijden van Johanna: Kopie aanwezig
Als plaats is ook bekend Schipluiden
Adres:
Zalmstraat 313 G, Schiedam   [bron: Geboorte acte]
Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 09-10-1895 in Schiedam met Cornelis van der Meer, 23 of 24 jaar oud. Cornelis is geboren in 1871 in Nootdorp.
Beroep:
Landbouwknecht
Kind van Johanna en Cornelis:
1 Johannes jacobus van der Meer, geboren op 18-07-1896 in Hof van Delft. Johannes is overleden op 17-12-1963, 67 jaar oud. Hij is begraven in Den Hoorn ZH.
leonardus_hermanus_reijsbergen_geboorte_.jpg leonardus_hermanus_reijsbergen_geboorte_krant.jpg leonardus_hermanus_reijsbergen_huwelijk_krant.jpg leonardus_hermanus_reijsbergen_geboorte_uitreksel.jpg leonardus_hermanus_reijsbergen_huwelijk.jpg leonardus_hermanus_reijsbergen_militaire_dienst.jpg
52 Leonardus Hermanus Reijsbergen Geboorte
53 Leonardus Hermanus Reijsbergen Geboorte krant
54 Leonardus Hermanus Reijsbergen Huwelijk Krant
55 Leonardus hermanus Reijsbergen Geboorte uitreksel
56 Leonardus Hermanus Reijsbergen Huwelijk
57 Leonardus Hermanus Reijsbergen Militaire dienst
VIII-b Leonardus Hermanus Reijsbergen (afb. 52 t/m 57) is geboren op 22-10-1877 om 07:00 in Schiedam [bron: Geboorteacte Leonardus Hermanus Reijsbergen], zoon van Johannes Reijsbergen (zie VII-b) en Anna Apolonia de Bruijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-10-1877 [bron: Geboorteacte Leonardus Hermanus Reijsbergen]. Bij de geboorteaangifte van Leonardus was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Rijsbergen (1838-1906) [zie VII-a] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Leonardus: Zalmstraat Wijk G nummer 313.
Leonardus is overleden op 17-12-1962 in Den Haag, 85 jaar oud [bron: Knipsel CBG].
Notitie bij overlijden van Leonardus: Dierenselaan 164 Den Haag
Adressen:
Zalmstraat 313 G, Schiedam   [bron: Geboorte acte Leonardus Hermanus Reijsbergen]
de Damlaan 49, Schiedam   [bron: Geboorte acte stevanis Johannes Antonius Reijsbergen]
Beroepen:
vanaf 1908     Brandersknecht   [bron: Geboorte acte Anna Maria Liduina Reijsbergen]
vanaf 1931     Groenten handelaar   [bron: Trouwacte Anna Maria Liduina Reijsbergen]
Leonardus trouwde, 28 jaar oud, op 22-02-1906 in Schiedam [bron: Trouwacte] met Maria Hendrika van Leeuwen, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Leonardus en Maria: CBG Knipsel: aankondiging 50 jarig huwelijk.
Maria is geboren op 24-10-1885 in Schiedam. Maria is overleden op 21-01-1977 in Den Haag, 91 jaar oud [bron: Krant knipsel CBG].
Notitie bij overlijden van Maria: Lozerhof, Randveen 64 Den Haag
Kinderen van Leonardus en Maria:
1 Anna Maria Liduina Reijsbergen, geboren op 07-02-1908 in Schiedam. Volgt IX-a.
2 Stevanis Johannes Antonius Reijsbergen, geboren op 21-06-1910 in Schiedam. Volgt IX-b.
johannes_antonius_reijsbergen_geboorte.jpg
58 Johannes Antonius Reijsbergen Geboorte
3 Johannus Antonius Reijsbergen (afb. 58), geboren op 04-12-1911 om 11:30 in Schiedam [bron: Geboorteacte Leonardus Hermanus Reijsbergen]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-12-1911 [bron: Geboorteacte].
4 Leonardus Adolf Reijsbergen. Volgt IX-c.
5 Cathrina Martina Reijsbergen, geboren op 08-01-1913 in Schiedam. Volgt IX-d.
johanna_apolonia_reijsbergen_geboorte.jpg johanna_apolonia_reijsbergen_ondertrouw_krant.jpg johanna_apolonia_reijsbergen_huwelijk_krant.jpg johanna_helena_reijsbergen_geboorte_krant.jpg johanna_apolonia_reijsbergen_geboorte_uitreksel.jpg johanna_apolonia_reijsbergen_ondertrouw.jpg
59 Johanna Apolonia Reijsbergen Geboorte
60 Johanna Apolonia Reijsbergen Ondertrouw Krant
61 Johanna Apolonia Reijsbergen Huwelijk Krant
62 Johanna Helena Reijsbergen Geboorte krant
63 Johanna Apolonia Reijsbergen Geboorte uitreksel
64 Johanna Apolonia Reijsbergen Ondertrouw
johanna_apolonia_reijsbergen_huwelijk.jpg
65 Johanna Apolonia Reijsbergen Huwelijk
VIII-c Johanna Apolonia Reijsbergen (afb. 59 t/m 65) is geboren op 16-11-1878 in Schiedam, dochter van Johannes Reijsbergen (zie VII-b) en Anna Apolonia de Bruijn. Johanna trouwde, 35 jaar oud, op 30-04-1914 in Hof van Delft [bron: huwelijksacte] met Adrianus Cornelis de Ridder, nadat zij op 16-04-1914 in Hof van Delft in ondertrouw zijn gegaan [bron: Ondertrouw].
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Adrianus: Weduwnaar van Theodora Cornelia Verzijden
Adrianus is geboren in Wateringen.
Beroep:
Los werkman
helena_anna_maria_reijsbergen_geboorte.jpg helena_anna_maria_reijsbergen_overlijden_krant.jpg helena_anna_maria_reijsbergen_geboorte_uitreksel.jpg helena_anna_maria_reijsbergen_huwelijk.jpg helena_anna_maria_reijsbergen_ondertrouw_krant.jpg
66 Helena Anna Maria Reijsbergen Geboorte
67 Helena Anna Maria Reijsbergen Overlijden krant
68 Helena Anna Maria Reijsbergen Geboorte Uitreksel
69 Helena Anna Maria Reijsbergen Huwelijk
70 Helena Anna Maria Reijsbergen Ondertrouw Krant
VIII-d Helena Anna Maria Reijsbergen (afb. 66 t/m 70) is geboren op 20-10-1884 om 21:00 in Schiedam [bron: Geboorte acte], dochter van Johannes Reijsbergen (zie VII-b) en Anna Apolonia de Bruijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-10-1884 [bron: Geboorte acte]. Helena is overleden op 19-11-1917 in Schiedam, 33 jaar oud [bron: Krantenbericht]. Helena trouwde, 24 jaar oud, op 28-10-1908 in Schiedam [bron: huwelijksacte] met Johannes Hermanus Antonius de Vries, nadat zij op 15-10-1908 in Schiedam in ondertrouw zijn gegaan [bron: Krant]. Johannes is geboren in Hoorn.
Beroep:
Houtzager   [bron: huwelijksacte]
hermanus_johannes_reijsbergen_bidprent_voor.jpg hermanus_johannes_reijsbergen_bidprent_achter.jpg hermanus_johannes_reijsbergen_1887_geboorte_uitreksel.jpg verhuur_kamers.jpg hermanus_johannes_reijsbergen_1887_geboorte.jpg hermanus_johannes_reijsbergen_1887_huwelijk.jpg
71 Hermanus Johannes Reijsbergen bidprent voor
72 Hermanus Johannes Reijsbergen bidprent achter
73 Hermanus Johannes Reijsbergen 1887 Geboorte uitreksel
74 Verhuur kamers
75 Hermanus Johannes Reijsbergen 1887 Geboorte
76 Hermanus Johannes Reijsbergen 1887 Huwelijk
hermanus_johannes_reijsbergen_1887_militaire_dienst.jpg hermanus_johannes_reijsbergen_1887_overlijden_kaart.jpg hermanus_johannes_reijsbergen_1887_overlijden_uitreksel.jpg hermanus_johannes_reijsbergen_1887_huwelijk_krant.jpg hermanus_johannes_reijsbergen_1887_foto.jpg
77 Hermanus Johannes Reijsbergen 1887 Militaire dienst
78 Hermanus Johannes Reijsbergen 1887 Overlijden kaart
79 Hermanus Johannes Reijsbergen 1887 Overlijden uitreksel
80 Hermanus Johannes Reijsbergen 1887 Huwelijk Krant
81 Hermanus Johannes Reijsbergen 1887 Foto
VIII-e Hermanus Johannes Reijsbergen (afb. 71 t/m 81) is geboren op 20-04-1887 om 17:30 in Schiedam [bron: Geboorte acte], zoon van Johannes Reijsbergen (zie VII-b) en Anna Apolonia de Bruijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-04-1887 [bron: Geboorte acte]. Hermanus is overleden op 30-10-1931 in Schiedam, 44 jaar oud [bron: Bidprent]. Hij is begraven op 02-11-1931 in Schiedam [bron: Bidprent].
Notitie bij overlijden van Hermanus: 9:30 uur Parochiekerk H.Luduina
Notitie bij Hermanus: 6-3-1929: Advertentie voor verhuur van kamers. Adres klopt
Adres:
Beverenstraat 38, Schiedam
Beroep:
Brandersknecht (Arbeider in de branderij, werkte tot 1900 19 uur per dag, uiteraard met uitzondering van de zondag, want dan werkte men maar 6 uur.
De werktijden waren zonder pauzes, het eten werd gebracht door de kinderen die voor schooltijd het ’brandersprakkie’ afleverden bij de meesterknecht.

Ouwetijer
Bijnaam van de brandersknechts die voor 1900 in de oude branderijen werkten met werktijden van half drie ’s nachts tot half negen ’s avonds. De bijnaam kregen deze brandersknechts na invoering van nieuwe werktijden voor de branderijen die na 1900 ontstonden.)
elisabeth_catharina_de_kievith_foto.jpg elisabeth_catharina_de_kievith_overlijden_uitreksel.jpg elisabeth_catharina_de_kievith_bidprent_voor.jpg elisabeth_catharina_de_kievith_bidprent_achter.jpg elisabeth_catharina_de_kievith_geboorte_uitreksel.jpg
82 Elisabeth Catharina de Kievith
Waarschijnlijk
83 Elisabeth Catharina De Kievith Overlijden uitreksel
84 Elisabeth Catharina de Kievith bidprent voor
85 Elisabeth Catharina de Kievith bidprent achter
86 Elisabeth Catharina De Kievith Geboorte uitreksel
Hermanus trouwde, 22 jaar oud, op 02-02-1910 in Schiedam [bron: huwelijksacte] met Elisabeth Catharina de kievith (afb. 82 t/m 86), 21 jaar oud, nadat zij op 22-01-1910 in Schiedam in ondertrouw zijn gegaan [bron: http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010197793%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0046]. Elisabeth is geboren op 10-02-1888 in Schiedam, dochter van Cornelis de kievith en Elisabeth de Raaij. Elisabeth is overleden op 28-08-1929 in Schiedam, 41 jaar oud [bron: Bidprent]. Zij is begraven op 31-08-1929 in Schiedam [bron: Bidprent].
Kinderen van Hermanus en Elisabeth:
1 Anna Maria Liduina Reijsbergen.
2 Anna Apolonia Maria Reijsbergen, geboren op 09-07-1910 in Schiedam. Volgt IX-e.
3 Elisabeth Maria Reijsbergen, geboren op 16-10-1912 in Schiedam. Volgt IX-f.
4 Johanna Helena Reijsbergen, geboren op 16-12-1913 in Schiedam. Volgt IX-g.
5 Cornelia Johanna Reijsbergen, geboren op 16-09-1915 in Schiedam. Volgt IX-h.
6 Johanna A (Jane?) Reijsbergen, geboren op 15-04-1920 in Schiedam. Volgt IX-i.
7 Henry Therese Laurentius (Harrie) Reysbergen, geboren op 12-01-1923 in Schiedam. Volgt IX-j.
8 Hermanus Johannes Stefanus (Herman) Reijsbergen, geboren op 16-11-1924 in Schiedam. Volgt IX-k.
a_reijsbergen_geboorte.jpg
87 A Reijsbergen Geboorte
VIII-f Maria Aplonia Meurs (afb. 87) is geboren op 28-10-1862 in Schiedam [bron: Krantenbericht], dochter van Christiaan Meurs en Apolonia Reijsbergen (zie VII-c). Maria is overleden op 11-09-1946 in Nootdorp, 83 jaar oud.
Beroep:
Schipper, Bouwknecht (Bouwknecht is een boerenknecht)
Maria begon een relatie met Gerardus Hendrikus van Oudheusden. Gerardus is geboren op 16-03-1863 in Gorinchem. Gerardus is overleden op 18-11-1942 in Nootdorp, 79 jaar oud.
johanna_maria_reinsbergen_overlijden.jpg johanna_maria_reinsbergen_huwelijk.jpg johanna_maria_reinsbergen_geboorte_uitreksel.jpg johanna_maria_reinsbergen_ondertrouw.jpg
88 Johanna Maria Reinsbergen Overlijden
89 Johanna Maria Reinsbergen Huwelijk
90 Johanna Maria Reinsbergen Geboorte uitreksel
91 Johanna Maria Reinsbergen Ondertrouw
VIII-g Johanna Maria Reinsbergen (afb. 88 t/m 91) is geboren op 17-04-1871 in Vlaardingen, dochter van Karel Reinsbergen (zie VII-d) en Johanna Maria Bruijstens. Johanna is overleden op 18-11-1957 om 21:45 in Schiedam, 86 jaar oud [bron: http://sgen.schiedam.nl/schiedamgen/acteshow.aspx?f=o1957-0523-a.jpg%20&s=o1957]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-11-1957 [bron: http://sgen.schiedam.nl/schiedamgen/acteshow.aspx?f=o1957-0523-a.jpg%20&s=o1957]. Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 10-05-1894 in Schiedam [bron: http://sgen.schiedam.nl/schiedamgen/acteshow.aspx?f=h1894-0042-a.jpg%20&s=h1894] met Peter kuijpers. Peter is geboren in Kethel Spaland.
anna_maria_reinsbergen_huwelijk.jpg anna_maria_reinsbergen_geboorte_uitreksel.jpg
92 Anna Maria Reinsbergen Huwelijk
93 Anna Maria Reinsbergen Geboorte uitreksel
VIII-h Anna Maria Reinsbergen (reisbergen) (afb. 92 en 93) is geboren op 24-10-1872 in Vlaardingerambacht [bron: http://sgen.schiedam.nl/schiedamgen/acteshow.aspx?f=h1896-0022-05a.jpg&s=h1896-bijl], dochter van Karel Reinsbergen (zie VII-d) en Johanna Maria Bruijstens.
Adres:
vanaf 1911     Bakkerstraat, Schiedam   [bron: Geboorte bericht Adriana Maria]
petrus_johannes_van_der_water_geboorte_uitreksel.jpg
94 Petrus Johannes van der Water geboorte uitreksel
Anna trouwde, 23 jaar oud, op 15-04-1896 in Schiedam [bron: http://sgen.schiedam.nl/schiedamgen/acteshow.aspx?f=h1896-0022-a.jpg%20&s=h1896] met Petrus Johannes van der Water (afb. 94), 25 jaar oud. Petrus is geboren op 29-03-1871 in Schiedam.
Adres:
vanaf 1911     Bakkerstraat, Schiedam   [bron: Geboorte bericht Adriana Maria]
Kinderen van Anna en Petrus:
1 Carolina Johanna Maria van der Water, geboren in 1901 in Schiedam?. Volgt IX-l.
theodora_johanna_vd_water_geboorte_krant.jpg
95 Theodora Johanna vd Water Geboorte Krant
2 Theodora Johanna van der Water (afb. 95), geboren op 04-02-1906 in Schiedam.
Notitie bij Theodora: Krantentitel:
Rotterdamsch nieuwsblad
Datum, editie:
07-02-1906, Dag
adriana_maria_vd_water_geboorte_krant.jpg
96 Adriana Maria vd Water Geboorte Krant
3 Adriana Maria van der Water (afb. 96), geboren op 06-09-1911 in Schiedam.
Notitie bij Adriana: Rotterdamsch nieuwsblad
Datum, editie:
06-09-1911, Dag
Bezit en bezitskenmerk:
KB C 420
Adres:
vanaf 1911     Bakkerstraat, Schiedam   [bron: Geboorte bericht Adriana Maria]
adriana_maria_reinsbergen_geboorte.jpg adriana_maria_reinsbergen_overlijden_krant.jpg adriana_maria_reinsbergen_ondertrouw_krant.jpg adriana_maria_reinsbergen_geboorte_uitreksel.jpg
97 Adriana Maria Reinsbergen Geboorte
98 Adriana Maria Reinsbergen Overlijden Krant
99 Adriana Maria Reinsbergen Ondertrouw Krant
100 Adriana Maria Reinsbergen Geboorte uitreksel
VIII-i Adriana Maria Reinsbergen (afb. 97 t/m 100) is geboren op 28-07-1881 in Schiedam, dochter van Karel Reinsbergen (zie VII-d) en Johanna Maria Bruijstens. Adriana is overleden op 23-10-1940 in Schiedam, 59 jaar oud [bron: Krantenbericht].
jan_oranje_geboorte_uitreksel.jpg
101 Jan Oranje Geboorte uitreksel
Adriana trouwde, 29 jaar oud, op 10-08-1910 in Schiedam [bron: http://sgen.schiedam.nl/schiedamgen/acteshow.aspx?f=h1910-0138-a.jpg%20&s=h1910] met Jan Oranje (afb. 101), 29 jaar oud. Jan is geboren op 12-01-1881 in Schiedam. Jan is overleden in 1953, 71 of 72 jaar oud.
Beroep:
bootwerker
VIII-j Hubertus Johannes Rijsbergen is geboren in 1870, zoon van Joannes Rijsbergen (zie VII-e) en Joanna Maria Zandwijk. Hubertus trouwde met Josina Cornelia Dobbe.
Kinderen van Hubertus en Josina:
1 Johanna Cornelia Rijsbergen, geboren in 1902 in Leiden. Volgt IX-m.
2 Hubertus Wilhelmus Rijsbergen, geboren in 1904 in Leiden.
anna_maria_liduina_reijsbergen_geboorte_krant.jpg anna_maria_liduina_reijsbergen_huwelijk.jpg anna_maria_liduina_reijsbergen_geboorte.jpg
102 Anna Maria Liduina Reijsbergen Geboorte krant
103 Anna Maria Liduina Reijsbergen Huwelijk
104 Anna Maria Liduina Reijsbergen Geboorte
IX-a Anna Maria Liduina Reijsbergen (afb. 102 t/m 104) is geboren op 07-02-1908 in Schiedam, dochter van Leonardus Hermanus Reijsbergen (zie VIII-b) en Maria Hendrika van Leeuwen.
Notitie bij overlijden van Anna: Adres 1977: Engelenburgstraat 202 Den Haag
Anna trouwde, 23 jaar oud, op 14-10-1931 in Den Haag [bron: http://195.242.171.17/hga/virtuelestudiezaal/WebsitePubliek/ScanVenster.aspx?scantype=advanced&akteid=9618882] met Adrianus Johanus van den Berg. Adrianus is geboren in Hof van Delft.
Beroep:
Chauffeur   [bron: Trouwacte Anna Maria Liduina Reijsbergen]
stevanis_johannes_antonius_reijsbergen_geboorte.jpg
105 Stevanis Johannes Antonius Reijsbergen Geboorte
IX-b Stevanis Johannes Antonius Reijsbergen (afb. 105) is geboren op 21-06-1910 om 09:00 in Schiedam [bron: Geboorte acte], zoon van Leonardus Hermanus Reijsbergen (zie VIII-b) en Maria Hendrika van Leeuwen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-06-1910. Stevanis is overleden op 24-06-1965 in Den Haag, 55 jaar oud [bron: Knipsel CGB].
Beroep:
Groentehandelaar   [bron: Trouwacte Anna Maria Liduina Reijsbergen]
Stevanis trouwde, 24 jaar oud, op 24-10-1934 in Wassenaar [bron: 300 jaar Familie Rijsbergen uit het CBG] met Elisabeth Johanna Knijff, 22 jaar oud, nadat zij op 03-10-1934 in Wassenaar in ondertrouw zijn gegaan [bron: Krantenknipsel CBG].
Notitie bij het huwelijk van Stevanis en Elisabeth: Toekomstig adres Kaapscheplein 43 Wassenaar
Elisabeth is geboren op 03-08-1912.
Kinderen van Stevanis en Elisabeth:
1 Lies Reijsbergen. Volgt X-a.
2 Annie Reijsbergen. Volgt X-b.
3 Johannes Reijsbergen. Volgt X-c.
4 Leonardus Reijsbergen. Volgt X-d.
5 Riet Reijsbergen. Volgt X-e.
6 Tonny Reijsbergen, geboren op 06-11-1943 in Den Haag. Volgt X-f.
7 Tieneke Reijsbergen. Volgt X-g.
stephanus_antonius_maria_reijsbergen_overlijden.jpg
106 Stephanus Antonius Maria Reijsbergen Overlijden
8 stephanus Antonius Maria (Stefke) Reijsbergen (afb. 106), geboren in 1949. Stefke is overleden op 06-12-1956 om 07:30 in Den Haag, 6 of 7 jaar oud [bron: Overlijdings acte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-12-1956 [bron: Overlijdingsacte]. Hij is begraven op 10-12-1956 in Den Haag [bron: Krantenknipsel CBG].
Notitie bij overlijden van Stefke: 7 jaar oud
9 Peter Reijsbergen. Volgt X-h.
10 Anita Reijsbergen. Volgt X-i.
IX-c Leonardus Adolf Reijsbergen, zoon van Leonardus Hermanus Reijsbergen (zie VIII-b) en Maria Hendrika van Leeuwen. Leonardus trouwde met Cornelia Koet.
Kinderen van Leonardus en Cornelia:
1 Leonardus Reijsbergen. Volgt X-j.
2 Hendrika Reijsbergen. Volgt X-k.
3 Maria Reijsbergen. Volgt X-l.
4 Gerardus Reijsbergen.
5 Cornelia Reijsbergen. Volgt X-m.
6 Petrus Reijsbergen. Volgt X-n.
7 Paulus Reijsbergen.
8 Agnes Reijsbergen.
9 Clementina Reijsbergen. Volgt X-o.
10 Eduard Reijsbergen.
11 Johanna Reijsbergen.
leonardus___cathrina_reijsbergen_geboorte_krant.jpg
107 Leonardus & Cathrina Reijsbergen Geboorte Krant
IX-d Cathrina Martina Reijsbergen (afb. 107) is geboren op 08-01-1913 in Schiedam, dochter van Leonardus Hermanus Reijsbergen (zie VIII-b) en Maria Hendrika van Leeuwen. Cathrina trouwde, 22 jaar oud, op 02-10-1935 [bron: 300 jaar Familie Rijsbergen uit het CBG] met Gijs Verreck.
anna_apolonia_maria_reijsbergen_foto.jpg anna_apolonia_maria_reijsbergen_geboorte.jpg
108 Anna Apolonia Maria Reijsbergen Foto ??
Foto zou zijn uit 1956
109 Anna Apolonia Maria Reijsbergen Geboorte
IX-e Anna Apolonia Maria Reijsbergen (afb. 108 en 109) is geboren op 09-07-1910 om 15:30 in Schiedam [bron: Geboorte acte], dochter van Hermanus Johannes Reijsbergen (zie VIII-e) en Elisabeth Catharina de kievith. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-07-1910 [bron: Geboorte acte]. Anna is overleden op 23-05-2000 in Obdam, 89 jaar oud [bron: http://www.schiltmeijer.nl/Plaatsnamen/Begraafplaatsen/Rooms%20Katholieke%20begraafplaats%20Spierdijk.htm]. Zij is begraven op 26-05-2000 in Spierdijk.
Notitie bij overlijden van Anna: http://www.schiltmeijer.nl/Plaatsnamen/Begraafplaatsen/Rooms%20Katholieke%20begraafplaats%20Spierdijk.htm

Reijsbergen Anna A.M 09-07-1910 23-05-2000 5096 Smit Adrianus
Beroep:
Winkeljuffrouw
Anna:
(1) trouwde [bron: http://www.schiltmeijer.nl/Plaatsnamen/Begraafplaatsen/Rooms%20Katholieke%20begraafplaats%20Obdam.htm] met Simon P. Schouten.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Simon: http://www.schiltmeijer.nl/Plaatsnamen/Begraafplaatsen/Rooms%20Katholieke%20begraafplaats%20Obdam.htm

Simon Schouten is waarschijnlijk eerst getrouwd geweest met Brigitta Smit.
Simon is geboren op 30-12-1904 in Obdam. Simon is overleden op 20-07-1956 in Obdam, 51 jaar oud. Hij is begraven op 23-07-1956 in Obdam.
Beroep:
Tuinder/bloembollenkweker
adianus_smit_foto.jpg
110 Adianus Smit Foto ??
Foto uit 31-8-1956 (staat achterop)
Samen met Anna Apolonia op een pagina in album
Zou dus de tweede man kunnen zijn
(2) trouwde met Adrianus Smit (afb. 110). Adrianus is geboren op 03-07-1904. Adrianus is overleden op 16-03-1990, 85 jaar oud. Hij is begraven in Spierdijk.
elisabeth_maria_reijsbergen_geboorte.jpg elisabeth_maria_reijsbergen_register.jpg elisabeth_maria_reijsbergen_geboorte_uitreksel.jpg elisabeth_maria_reijsbergen_ondertrouw.jpg elisabeth_maria_reijsbergen_huwelijk.jpg elisabeth_maria_reijsbergen_toestemming.jpg
111 Elisabeth Maria Reijsbergen Geboorte
112 Elisabeth Maria Reijsbergen Register
113 Elisabeth Maria Reijsbergen Geboorte uitreksel
114 Elisabeth Maria Reijsbergen Ondertrouw
115 Elisabeth Maria Reijsbergen Huwelijk
116 Elisabeth Maria Reijsbergen Toestemming
IX-f Elisabeth Maria Reijsbergen (afb. 111 t/m 116) is geboren op 16-10-1912 om 06:00 in Schiedam [bron: Geboorte acte], dochter van Hermanus Johannes Reijsbergen (zie VIII-e) en Elisabeth Catharina de kievith. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1912 [bron: Geboorte acte]. Elisabeth is overleden op 16-05-1979 in Schiedam, 66 jaar oud [bron: Advertentie CBG]. Zij is begraven op 21-05-1979 in Schiedam.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Algemene begraafplaats, Laan van Spieringhoek
Niet helemaal zeker Echtgenoot klopt niet maar misschien is ze hertrouwd.
Leeftijd op bericht komt overeen met berekende leeftijd.
Notitie bij publiceren van Elisabeth: http://rotterdam.digitalestamboom.nl/detailx.aspx?p=23634724&ID=972683&book=R&role=X&page=2
Elisabeth:
(1) trouwde met P.J.G. Gouweleeuw.
frans_jan_steketee_toestemming.jpg
117 Frans Jan Steketee Toestemming
(2) trouwde, 19 jaar oud, op 03-08-1932 in Schiedam [bron: huwelijksacte] met Frans Jan Steketee (afb. 117), 19 of 20 jaar oud, nadat zij op 21-07-1932 in Kloetinge in ondertrouw zijn gegaan. Frans is geboren in 1912 in Woerden.
Beroep:
Varensgezel
Kind van Elisabeth en P.J.G.:
1 Elizabeth Wilhelmina Gouweleeuw.
IX-g Johanna Helena Reijsbergen (afb. 62) is geboren op 16-12-1913 in Schiedam, dochter van Hermanus Johannes Reijsbergen (zie VIII-e) en Elisabeth Catharina de kievith. Johanna is overleden op 17-11-1988 in Werkhoven, 74 jaar oud [bron: Advertentie CBG]. Zij is begraven op 21-11-1988 in Werkhoven. Johanna trouwde met Johannes Gerardus Pieck.
cornelia_johanna_reijsbergen_foto.jpg cornelia_johanna_reijsbergen_huwelijk_krant.jpg cornelia_johanna_reijsbergen_geboorte_krant.jpg
118 Cornelia Johanna Reijsbergen ?
1941 ?
119 Cornelia Johanna Reijsbergen Huwelijk Krant
120 Cornelia Johanna Reijsbergen Geboorte Krant
IX-h Cornelia Johanna Reijsbergen (afb. 118 t/m 120) is geboren op 16-09-1915 in Schiedam, dochter van Hermanus Johannes Reijsbergen (zie VIII-e) en Elisabeth Catharina de kievith. Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op 30-11-1939 in Schiedam [bron: Krant] met A.H. Kleijzen, 25 of 26 jaar oud. A.H. is geboren in 1913.
Kind van Cornelia en A.H.:
1 Geertruida Adriana Kleijzen.
johanna_a_reijsbergen_foto_2.jpg johanna_a_reijsbergen_foto_1.jpg johanna_a_reijsbergen_huwelijk_foto.jpg
121 Johanna A Reijsbergen ?
1941 ?
122 Johanna A Reijsbergen Foto 1
123 Johanna A Reijsbergen Huwelijk Foto
IX-i Johanna A (Jane?) Reijsbergen (afb. 121 t/m 123) is geboren op 15-04-1920 in Schiedam, dochter van Hermanus Johannes Reijsbergen (zie VIII-e) en Elisabeth Catharina de kievith.
Adres:
04-2013     Hof Van Roomburgh 46/K702, 2314 ZC Leiden (Tel: 071-5814395)
Jane? trouwde, 1872 jaar oud, op 05-02-48 [bron: Foto Album pa, maar weet niet zeker of het Jo is.] met Heijkoop.
Notitie bij het huwelijk van Jane? en Heijkoop: Heijkoop is naar Leiden gegaan
Kind van Jane? en Heijkoop:
1 [waarschijnlijk] Kees Heijkoop.
henry_therese_laurentius_reysbergen_foto_1.jpg fam_reysbergen_foto.jpg henry_therese_laurentius_reijsbergen_geboren.jpg
124 Henry Therese Laurentius Reysbergen Foto 1
125 Fam Reysbergen Foto
126 Henry Therese Laurentius Reijsbergen Geboren
IX-j Henry Therese Laurentius (Harrie) Reysbergen (afb. 124 t/m 126) is geboren op 12-01-1923 in Schiedam, zoon van Hermanus Johannes Reijsbergen (zie VIII-e) en Elisabeth Catharina de kievith. Harrie is overleden op 06-04-1999 in Beaumont, California, USA, 76 jaar oud. Harrie trouwde met Maria Josina de Koning.
Kinderen van Harrie en Maria:
1 Henry Hermanus Johan Reysbergen. Volgt X-p.
2 Cornelia Anna Marie (Corry) Reysbergen. Volgt X-q.
3 Elisabeth M Reysbergen. Volgt X-r.
4 John C Reysbergen. Volgt X-s.
hermanus_johannes_stefanus_reijsbergen_foto.jpg hermanus_johannes_stefanus_overlijden_kaart.jpg hermanus_johannes_stefanus_persoonsbewijs.jpg
127 Hermanus Johannes Stefanus Reijsbergen Foto
128 Hermanus Johannes Stefanus overlijden kaart
129 Hermanus Johannes Stefanus Persoonsbewijs
IX-k Hermanus Johannes Stefanus (Herman) Reijsbergen (afb. 127 t/m 129) is geboren op 16-11-1924 in Schiedam, zoon van Hermanus Johannes Reijsbergen (zie VIII-e) en Elisabeth Catharina de kievith. Herman is overleden op 23-09-2006 in Schiedam, 81 jaar oud (oorzaak: Keelkanker). Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-09-2006. Hij is begraven op 28-09-2006 in Schiedam [bron: Rouwkaart].
Notitie bij Herman: Foto 25-8-1990
Beroep:
Timmerman
Herman trouwde met Petronella (Nel) Sperber. Nel is een dochter van stephanus Jacobus Sperber en Adriana Magielsen.
Kinderen van Herman en Nel:
1 Alphonsus Hermanus Stefanus (Fons) Reijsbergen. Volgt X-t.
2 Anja (Anja) Reijsbergen. Volgt X-u.
3 Fredericus Johannus Gerardus (Fred) Reijsbergen.
4 Harm (Harm) Reijsbergen.
5 Vincentius Antonius Maria (Vincent) Reijsbergen. Volgt X-v.
IX-l Carolina Johanna Maria van der Water is geboren in 1901 in Schiedam?, dochter van Petrus Johannes van der Water en Anna Maria Reinsbergen (reisbergen) (zie VIII-h). Carolina trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 03-05-1924 in Schiebroek [bron: http://rotterdam.digitalestamboom.nl] met Hendrik Johan Maasland, 26 of 27 jaar oud. Hendrik is geboren in 1897 in Schiebroek.
IX-m Johanna Cornelia Rijsbergen is geboren in 1902 in Leiden, dochter van Hubertus Johannes Rijsbergen (zie VIII-j) en Josina Cornelia Dobbe. Johanna trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 17-10-1932 in Leiden met Marinus Pieterse.
X-a Lies Reijsbergen, dochter van Stevanis Johannes Antonius Reijsbergen (zie IX-b) en Elisabeth Johanna Knijff. Lies trouwde met C Westgeest.
X-b Annie Reijsbergen, dochter van Stevanis Johannes Antonius Reijsbergen (zie IX-b) en Elisabeth Johanna Knijff. Annie trouwde met C Romijn.
Kinderen van Annie en C:
1 Ronald Reijsbergen.
2 Monique Reijsbergen.
X-c Johannes Reijsbergen, zoon van Stevanis Johannes Antonius Reijsbergen (zie IX-b) en Elisabeth Johanna Knijff. Johannes trouwde met L Bouman.
X-d Leonardus Reijsbergen, zoon van Stevanis Johannes Antonius Reijsbergen (zie IX-b) en Elisabeth Johanna Knijff. Leonardus begon een relatie met C Verhagen.
X-e Riet Reijsbergen, dochter van Stevanis Johannes Antonius Reijsbergen (zie IX-b) en Elisabeth Johanna Knijff. Riet trouwde met Peersman.
X-f Tonny Reijsbergen is geboren op 06-11-1943 in Den Haag, dochter van Stevanis Johannes Antonius Reijsbergen (zie IX-b) en Elisabeth Johanna Knijff. Tonny is overleden op 07-04-2000 in Bemmel, 56 jaar oud [bron: http://www.online-familieberichten.nl/zoeken.asp?command=show&id=47194].
Notitie bij overlijden van Tonny: Famili advertentie: De Gelderlander 19-04-2000
Tonny trouwde met H Verheugd.
X-g Tieneke Reijsbergen, dochter van Stevanis Johannes Antonius Reijsbergen (zie IX-b) en Elisabeth Johanna Knijff. Tieneke trouwde met C van der Bent.
X-h Peter Reijsbergen, zoon van Stevanis Johannes Antonius Reijsbergen (zie IX-b) en Elisabeth Johanna Knijff. Peter trouwde met M Nieuwenhuizen.
X-i Anita Reijsbergen, dochter van Stevanis Johannes Antonius Reijsbergen (zie IX-b) en Elisabeth Johanna Knijff. Anita trouwde met Th kiekerit.
X-j Leonardus Reijsbergen, zoon van Leonardus Adolf Reijsbergen (zie IX-c) en Cornelia Koet. Leonardus begon een relatie met H Ommen.
X-k Hendrika Reijsbergen, dochter van Leonardus Adolf Reijsbergen (zie IX-c) en Cornelia Koet. Hendrika trouwde met C Jansen.
X-l Maria Reijsbergen, dochter van Leonardus Adolf Reijsbergen (zie IX-c) en Cornelia Koet. Maria trouwde met Y Zandvliet.
X-m Cornelia Reijsbergen, dochter van Leonardus Adolf Reijsbergen (zie IX-c) en Cornelia Koet. Cornelia trouwde met W van der Zwam.
X-n Petrus Reijsbergen, zoon van Leonardus Adolf Reijsbergen (zie IX-c) en Cornelia Koet. Petrus trouwde met M Staulekker.
X-o Clementina Reijsbergen, dochter van Leonardus Adolf Reijsbergen (zie IX-c) en Cornelia Koet. Clementina trouwde met G van Houten.
X-p Henry Hermanus Johan Reysbergen, zoon van Henry Therese Laurentius (Harrie) Reysbergen (zie IX-j) en Maria Josina de Koning. Henry trouwde met [waarschijnlijk] Alice A Langsner.
Kind van Henry en Alice:
1 [twijfelachtig] Terry S Reysbergen.
X-q Cornelia Anna Marie (Corry) Reysbergen, dochter van Henry Therese Laurentius (Harrie) Reysbergen (zie IX-j) en Maria Josina de Koning. Corry trouwde met Richard D Smith.
X-r Elisabeth M Reysbergen, dochter van Henry Therese Laurentius (Harrie) Reysbergen (zie IX-j) en Maria Josina de Koning. Elisabeth trouwde met Dennis A Ocull.
X-s John C Reysbergen, zoon van Henry Therese Laurentius (Harrie) Reysbergen (zie IX-j) en Maria Josina de Koning. John trouwde met Cindy de Bisschop.
Kinderen van John en Cindy:
1 Elise Ellen Reysbergen.
2 Carl Patrick Reysbergen.
X-t Alphonsus Hermanus Stefanus (Fons) Reijsbergen, zoon van Hermanus Johannes Stefanus (Herman) Reijsbergen (zie IX-k) en Petronella (Nel) Sperber. Fons trouwde met Inez van Knotsenburg.
Kind van Fons en Inez:
1 Lionne Reijsbergen.
X-u Anja (Anja) Reijsbergen, dochter van Hermanus Johannes Stefanus (Herman) Reijsbergen (zie IX-k) en Petronella (Nel) Sperber. Anja trouwde met Ruud Bruijne.
Kinderen van Anja en Ruud:
1 Sanne Bruijne.
2 Steven Bruijne.
3 Florian Bruijne.
X-v Vincentius Antonius Maria (Vincent) Reijsbergen, zoon van Hermanus Johannes Stefanus (Herman) Reijsbergen (zie IX-k) en Petronella (Nel) Sperber. Vincent trouwde met Carla Klis.
Kinderen van Vincent en Carla:
1 Anoek Reijsbergen.
2 Esther Reijsbergen.

Index (247 personen)

Abswoude, Ariaantje [Partner van II-b]  II-b; III-c; III-d; III-e
Aken, Govert van [Partner van IV-h]  IV-h
Argh, Arend van der (*1798) [Partner van VI-b]  VI-b
Bemmelen, Maria Agidiusdr van (*21-03-1811, †11-02-1890) [Partner van VI-c]  VI-c; VII-e; VII-f; VII-g; VII-h; VII-i
Bent, C van der [Partner van X-g]  X-g
Berg, Adrianus Johanus van den [Partner van IX-a]  IX-a
Berkel, Wilhelmina [Partner van VII-a]  VII-a
Bisschop, Cindy de [Partner van X-s]  X-s
Bouman, L [Partner van X-c]  X-c
Bruijn, Anna Apolonia de (*19-01-1847, †13-12-1923) [Partner van VII-b]  VII-b; VIII-a; VIII-b; VIII-c; VIII-d; VIII-e
Bruijne, Florian [Zoon van X-u]  X-u,3
Bruijne, Ruud [Partner van X-u]  X-u
Bruijne, Sanne [Dochter van X-u]  X-u,1
Bruijne, Steven [Zoon van X-u]  X-u,2
Bruijstens, Johanna Maria (†28-12-1912) [Partner van VII-d]  VII-d; VIII-g; VIII-h; VIII-i
Cock, Aletta de (*30-06-1726) [Partner van III-c]  III-c; IV-a; IV-b
Dobbe, Agatha (*1844) [Partner van VII-e]  VII-e
Dobbe, Josina Cornelia [Partner van VIII-j]  VIII-j; IX-m
Droog, Cornelia [Partner van III-a]  III-a
Geerts, Margaretha Eufemia (Femmetje) (†01-08-1785) [Partner van IV-e]  IV-e; V-b; V-c; V-d; V-e
Gouweleeuw, Elizabeth Wilhelmina [Dochter van IX-f]  IX-f,1
Gouweleeuw, P.J.G. [Partner van IX-f]  IX-f
Harg, Arent van der (†31-08-1819) [Partner van V-c]  V-c
Heijkoop [Partner van IX-i]  IX-i
Heijkoop, Kees [Zoon van IX-i]  IX-i,1
Holierhoek, Apolonia (Pleuntje) [Partner van V-b]  V-b; VI-a
Houten, G van [Partner van X-o]  X-o
Jansen, C [Partner van X-k]  X-k
kiekerit, Th [Partner van X-i]  X-i
kievith, Cornelis de [Schoonvader van VIII-e]  VIII-e
kievith, Elisabeth Catharina de (*10-02-1888, †28-08-1929) [Partner van VIII-e]  VIII-e; IX-e; IX-f; IX-g; IX-h; IX-i; IX-j; IX-k
Kleijzen, A.H. (*1913) [Partner van IX-h]  IX-h
Kleijzen, Geertruida Adriana [Dochter van IX-h]  IX-h,1
Klis, Carla [Partner van X-v]  X-v
Knijff, Elisabeth Johanna (*03-08-1912) [Partner van IX-b]  IX-b; X-a; X-b; X-c; X-d; X-e; X-f; X-g; X-h; X-i
Knotsenburg, Inez van [Partner van X-t]  X-t
Koet, Cornelia [Partner van IX-c]  IX-c; X-j; X-k; X-l; X-m; X-n; X-o
Koning, Joannes [Partner van III-b]  III-b
Koning, Maria Josina de [Partner van IX-j]  IX-j; X-p; X-q; X-r; X-s
kuijpers, Peter [Partner van VIII-g]  VIII-g
Langsner, Alice A [Partner van X-p]  X-p
Leeuwen, Catharina van [Partner van IV-a]  IV-a
Leeuwen, Maria Hendrika van (*24-10-1885, †21-01-1977) [Partner van VIII-b]  VIII-b; IX-a; IX-b; IX-c; IX-d
Maasland, Hendrik Johan (*1897) [Partner van IX-l]  IX-l
Magielsen, Adriana (*16-09-1900, †05-01-1957) [Schoonmoeder van IX-k]  IX-k
Marck, Arjaantie Franze van der [Getuige bij geboorteaangifte van III-e]  III-e
Markt, Ariaantje van der [Partner van II-a]  II-a; III-a; III-b
Meer, Cornelis van der (*1871) [Partner van VIII-a]  VIII-a
Meer, Johannes jacobus van der (*18-07-1896, †17-12-1963) [Zoon van VIII-a]  VIII-a,1
Meer (Stee ?), Cornelis van der (~12-11-1776, †07-03-1847) [Partner van V-e]  V-e; VI-b
Meer (Stee ?), Femmetje van der (*1811) [Nummer VI-b]  VI-b
Meurs, Christiaan (*1837, †27-09-1897) [Partner van VII-c]  VII-c; VIII-f
Meurs, Johanna Maria (*31-10-1864) [Dochter van VII-c]  VII-c,2
Meurs, Maria Aplonia (*28-10-1862, †11-09-1946) [Nummer VIII-f]  VIII-f
Nieuwenhuizen, M [Partner van X-h]  X-h
Ocull, Dennis A [Partner van X-r]  X-r
Ommen, H [Partner van X-j]  X-j
Oranje, Jan (*12-01-1881, †1953) [Partner van VIII-i]  VIII-i
Oudheusden, Gerardus Hendrikus van (*16-03-1863, †18-11-1942) [Partner van VIII-f]  VIII-f
Overmans, Annemarie [Partner van IV-b]  IV-b
Paridon, M [Partner van IV-f]  IV-f; V-f
Peersman [Partner van X-e]  X-e
Pieck, Johannes Gerardus [Partner van IX-g]  IX-g
Pieterse, Marinus [Partner van IX-m]  IX-m
Polman, Joannes (*1842) [Partner van VII-f]  VII-f
Raaij, Elisabeth de [Schoonmoeder van VIII-e]  VIII-e
Ree, M (Grietje) de (†1977) [Partner van III-d]  III-d; IV-c; IV-d
Reijsbergen, Agnes [Dochter van IX-c]  IX-c,8
Reijsbergen, Alphonsus Hermanus Stefanus (Fons) [Nummer X-t]  X-t
Reijsbergen, Anita [Nummer X-i]  X-i
Reijsbergen, Anja (Anja) [Nummer X-u]  X-u
Reijsbergen, Anna Apolonia Maria (*09-07-1910, †23-05-2000) [Nummer IX-e]  IX-e
Reijsbergen, Anna Maria Liduina [Dochter van VIII-e]  VIII-e,1
Reijsbergen, Anna Maria Liduina (*07-02-1908) [Nummer IX-a]  IX-a
Reijsbergen, Annie [Nummer X-b]  X-b
Reijsbergen, Anoek [Dochter van X-v]  X-v,1
Reijsbergen, Apolonia (*27-09-1841, †22-02-1906) [Nummer VII-c]  VII-c; VIII-f
Reijsbergen, Cathrina Martina (*08-01-1913) [Nummer IX-d]  IX-d
Reijsbergen, Clementina [Nummer X-o]  X-o
Reijsbergen, Cornelia [Nummer X-m]  X-m
Reijsbergen, Cornelia Johanna (*16-09-1915) [Nummer IX-h]  IX-h
Reijsbergen, Eduard [Zoon van IX-c]  IX-c,10
Reijsbergen, Elisabeth Maria (*16-10-1912, †16-05-1979) [Nummer IX-f]  IX-f
Reijsbergen, Esther [Dochter van X-v]  X-v,2
Reijsbergen, Fredericus Johannus Gerardus (Fred) [Zoon van IX-k]  IX-k,3
Reijsbergen, Gerardus [Zoon van IX-c]  IX-c,4
Reijsbergen, Harm (Harm) [Zoon van IX-k]  IX-k,4
Reijsbergen, Helena Anna Maria (*20-10-1884, †19-11-1917) [Nummer VIII-d]  VIII-d
Reijsbergen, Hendrika [Nummer X-k]  X-k
Reijsbergen, Hermanus Johannes (*20-04-1887, †30-10-1931) [Nummer VIII-e]  VIII-e; IX-e; IX-f; IX-g; IX-h; IX-i; IX-j; IX-k
Reijsbergen, Hermanus Johannes Stefanus (Herman) (*16-11-1924, †23-09-2006) [Nummer IX-k]  IX-k; X-t; X-u; X-v
Reijsbergen, Joanna (*12-03-1781) [Dochter van IV-e]  IV-e,5
Reijsbergen, Johanna [Dochter van IX-c]  IX-c,11
Reijsbergen, Johanna A (Jane?) (*15-04-1920) [Nummer IX-i]  IX-i
Reijsbergen, Johanna Apolonia (*16-11-1878) [Nummer VIII-c]  VIII-c
Reijsbergen, Johanna Helena (*07-12-1874, †07-06-1949) [Nummer VIII-a]  VIII-a
Reijsbergen, Johanna Helena (*16-12-1913, †17-11-1988) [Nummer IX-g]  IX-g
Reijsbergen, Johanna Wilhelmina (*27-07-1873, †20-09-1873) [Dochter van VII-b]  VII-b,1
Reijsbergen, Johannes [Nummer X-c]  X-c
Reijsbergen, Johannes (*03-01-1840, †22-07-1887) [Nummer VII-b]  VII-b; VIII-a; VIII-b; VIII-c; VIII-d; VIII-e
Reijsbergen, Johannus Antonius (*04-12-1911) [Zoon van VIII-b]  VIII-b,3
Reijsbergen, Leonardus [Nummer X-j]  X-j
Reijsbergen, Leonardus [Nummer X-d]  X-d
Reijsbergen, Leonardus Adolf [Nummer IX-c]  IX-c; X-j; X-k; X-l; X-m; X-n; X-o
Reijsbergen, Leonardus Hermanus (*22-10-1877, †17-12-1962) [Nummer VIII-b]  VII-a; VIII-b; IX-a; IX-b; IX-c; IX-d
Reijsbergen, Lies [Nummer X-a]  X-a
Reijsbergen, Lionne [Dochter van X-t]  X-t,1
Reijsbergen, Maria [Nummer X-l]  X-l
Reijsbergen, Monique [Dochter van X-b]  X-b,2
Reijsbergen, Paulus [Zoon van IX-c]  IX-c,7
Reijsbergen, Peter [Nummer X-h]  X-h
Reijsbergen, Petrus [Nummer X-n]  X-n
Reijsbergen, Reinera Apollonia (*15-04-1882, †06-04-1917) [Dochter van VII-b]  VII-b,7
Reijsbergen, Reinier (*09-02-1876, †03-04-1876) [Zoon van VII-b]  VII-b,3
Reijsbergen, Reinier Hermanus (*16-01-1881, †12-07-1881) [Zoon van VII-b]  VII-b,6
Reijsbergen, Riet [Nummer X-e]  X-e
Reijsbergen, Ronald [Zoon van X-b]  X-b,1
Reijsbergen, stephanus Antonius Maria (Stefke) (*1949, †06-12-1956) [Zoon van IX-b]  IX-b,8
Reijsbergen, Stevanis Johannes Antonius (*21-06-1910, †24-06-1965) [Nummer IX-b]  IX-b; X-a; X-b; X-c; X-d; X-e; X-f; X-g; X-h; X-i
Reijsbergen, Tieneke [Nummer X-g]  X-g
Reijsbergen, Tonny (*06-11-1943, †07-04-2000) [Nummer X-f]  X-f
Reijsbergen, Vincentius Antonius Maria (Vincent) [Nummer X-v]  X-v
Reinsbergen (levenloos *11-05-1874) [Zoon van VII-d]  VII-d,3
Reinsbergen (levenloos *15-06-1875) [Zoon van VII-d]  VII-d,4
Reinsbergen (levenloos *16-05-1880) [Dochter van VII-d]  VII-d,5
Reinsbergen, Adriana Maria (*28-07-1881, †23-10-1940) [Nummer VIII-i]  VIII-i
Reinsbergen, Johanna Maria (*17-04-1871, †18-11-1957) [Nummer VIII-g]  VIII-g
Reinsbergen, Karel (*19-09-1844, †15-05-1919) [Nummer VII-d]  VII-d; VIII-g; VIII-h; VIII-i
Reinsbergen (reisbergen), Anna Maria (*24-10-1872) [Nummer VIII-h]  VIII-h; IX-l
Reisbergen, Hermanus (levenloos *08-04-1864) [Zoon van VII-a]  VII-a,1
Reysbergen, Carl Patrick [Zoon van X-s]  X-s,2
Reysbergen, Cornelia Anna Marie (Corry) [Nummer X-q]  X-q
Reysbergen, Elisabeth M [Nummer X-r]  X-r
Reysbergen, Elise Ellen [Dochter van X-s]  X-s,1
Reysbergen, Henry Hermanus Johan [Nummer X-p]  X-p
Reysbergen, Henry Therese Laurentius (Harrie) (*12-01-1923, †06-04-1999) [Nummer IX-j]  IX-j; X-p; X-q; X-r; X-s
Reysbergen, John C [Nummer X-s]  X-s
Reysbergen, Terry S [Zoon van X-p]  X-p,1
Ridder, Adrianus Cornelis de [Partner van VIII-c]  VIII-c
Rijneveen, Antje [Partner van IV-c]  IV-c; V-a
Rijsbergen, Adrianus (*26-01-1706) [Nummer III-c]  III-c; IV-a; IV-b
Rijsbergen, Adrianus (*09-04-1746) [Zoon van III-a]  III-a,4
Rijsbergen, Anna (*18-08-1803) [Dochter van V-b]  V-b,2
Rijsbergen, Apolonia (*03-03-1842, †04-04-1917) [Dochter van VI-c]  VI-c,2
Rijsbergen, Ariaantje (*31-05-1745) [Dochter van III-d]  III-d,1
Rijsbergen, Ariaantje (*10-04-1749, †09-10-1770) [Nummer IV-h]  IV-h
Rijsbergen, Ariaantje (*17-03-1755) [Dochter van III-d]  III-d,6
Rijsbergen, Arie [Nummer IV-a]  IV-a
Rijsbergen, Arij Baltusz (*28-05-1751, †10-06-1752) [Zoon van III-e]  III-e,8
Rijsbergen, Balte Janszn van (*26-05-1716) [Nummer III-e]  III-e; IV-e; IV-f; IV-g; IV-h
Rijsbergen, Catharina (*07-05-1814) [Dochter van V-f]  V-f,5
Rijsbergen, Catharina (*06-02-1846, †18-01-1910) [Nummer VII-h]  VII-h
Rijsbergen, Catharina (Franse?) (*15-07-1717) [Nummer III-b]  III-b
Rijsbergen, Claas van (*28-03-1725) [Zoon van II-b]  II-b,7
Rijsbergen, Cornelia (*08-03-1722) [Dochter van II-a]  II-a,7
Rijsbergen, Cornelia (*25-12-1844, †1906) [Nummer VII-g]  VII-g
Rijsbergen, Cornelis (*19-03-1776) [Zoon van IV-c]  IV-c,2
Rijsbergen, Cornelis (*21-08-1779) [Zoon van IV-c]  IV-c,4
Rijsbergen, Cornelis (*09-08-1780) [Zoon van IV-c]  IV-c,5
Rijsbergen, Frans [Nummer II-a]  II-a; III-a; III-b
Rijsbergen, Frans (*04-10-1718) [Zoon van II-a]  II-a,6
Rijsbergen, Frans (*10-04-1742) [Zoon van III-a]  III-a,1
Rijsbergen, Frans (*27-05-1743) [Zoon van III-a]  III-a,2
Rijsbergen, Gijsberta (*18-02-1843) [Nummer VII-f]  VII-f
Rijsbergen, Grietje (*18-03-1716) [Dochter van II-a]  II-a,4
Rijsbergen, Grietje (~25-01-1747) [Nummer IV-g]  IV-g
Rijsbergen, Hermanus (*21-10-1773, †28-01-1812) [Nummer V-b]  V-b; VI-a
Rijsbergen, Hermanus (*26-01-1838, †24-02-1906) [Nummer VII-a]  VII-a; VIII-b
Rijsbergen, Hubertus (*20-07-1809, †19-11-1848) [Nummer VI-c]  VI-c; VII-e; VII-f; VII-g; VII-h; VII-i
Rijsbergen, Hubertus Johannes (*1870) [Nummer VIII-j]  VIII-j; IX-m
Rijsbergen, Hubertus Wilhelmus (*1904) [Zoon van VIII-j]  VIII-j,2
Rijsbergen, Jannetje (*07-01-1753) [Dochter van III-d]  III-d,5
Rijsbergen, Jannetje (*22-03-1782, †06-09-1831) [Nummer V-e]  V-e; VI-b
Rijsbergen, Joannes (*13-04-1838) [Nummer VII-e]  VII-e; VIII-j
Rijsbergen, Johanna (*01-12-1893) [Nummer VII-i]  VII-i
Rijsbergen, Johanna Cornelia (*1902) [Nummer IX-m]  IX-m
Rijsbergen, Johannes (*1650) [Nummer I]  I; II-a; II-b
Rijsbergen, Johannes (Jan) van (*29-01-1710) [Nummer III-d]  III-d; IV-c; IV-d
Rijsbergen, Johannes (*01-09-1713) [Zoon van II-a]  II-a,2
Rijsbergen, Johannes (*30-12-1714) [Nummer III-a]  III-a
Rijsbergen, Johannes (~15-04-1743, †11-07-1743) [Zoon van III-e]  III-e,4
Rijsbergen, Johannes (~06-08-1744, †14-03-1776) [Nummer IV-f]  IV-f; V-f
Rijsbergen, Johannes (*20-10-1746) [Zoon van III-d]  III-d,2
Rijsbergen, Johannes (*06-01-1757) [Zoon van III-d]  III-d,7
Rijsbergen, Johannes (*29-11-1762) [Zoon van IV-a]  IV-a,1
Rijsbergen, Johannes (*31-05-1774) [Zoon van IV-c]  IV-c,1
Rijsbergen, Johannes (*15-09-1774) [Nummer V-f]  V-f; VI-c; VI-d
Rijsbergen, Johannes (*14-04-1812) [Nummer VI-d]  VI-d
Rijsbergen, Johannes janszn (Jan) van (*1680, †12-01-1738) [Nummer II-b]  II-b; III-c; III-d; III-e
Rijsbergen, Joris van (*13-01-1723) [Zoon van II-b]  II-b,6
Rijsbergen, Laurentius (*07-10-1738, †15-12-1738) [Zoon van III-e]  III-e,2
Rijsbergen, Laurentius (*09-10-1740) [Zoon van III-e]  III-e,3
Rijsbergen, Margaretha (*14-06-1778) [Nummer V-a]  V-a
Rijsbergen, Margaretha (Grietje) (*07-07-1779, †26-08-1858) [Dochter van IV-e]  IV-e,3
Rijsbergen, Margarita (Grietje) (*07-07-1779, †26-08-1858) [Nummer V-d]  V-d
Rijsbergen, Maria (*20-10-1712) [Dochter van II-b]  II-b,3
Rijsbergen, Maria (Mietje) (~06-04-1776, †06-02-1866) [Nummer V-c]  V-c
Rijsbergen, Maria (*04-03-1807) [Dochter van V-f]  V-f,1
Rijsbergen, Maria (*14-03-1808) [Dochter van V-f]  V-f,2
Rijsbergen, Marie (*13-02-1712) [Dochter van II-a]  II-a,1
Rijsbergen, Marijtje (*06-08-1752, †27-09-1752) [Dochter van III-e]  III-e,9
Rijsbergen, Nicolaas (*07-03-1745) [Zoon van III-a]  III-a,3
Rijsbergen, Petronella van (*17-05-1719) [Dochter van II-b]  II-b,5
Rijsbergen, Petronella (*28-06-1727) [Dochter van III-c]  III-c,2
Rijsbergen, Petronella (Pieternel) (*28-09-1749, †30-03-1814) [Nummer IV-d]  IV-d
Rijsbergen, Petronella (*25-06-1817) [Dochter van V-f]  V-f,6
Rijsbergen, Pieter (*19-03-1748) [Nummer IV-c]  IV-c; V-a
Rijsbergen, Reinier Baltuszn (*10-04-1736, †11-08-1815) [Nummer IV-e]  IV-e; V-b; V-c; V-d; V-e
Rijsbergen, Thomas (*21-12-1730) [Nummer IV-b]  IV-b
Rijsbergen (reinsbergen), Reinier (*01-03-1802, †18-02-1877) [Nummer VI-a]  VI-a; VII-a; VII-b; VII-c; VII-d
Romijn, C [Partner van X-b]  X-b
Schaick, Nicolaas van (*27-07-1772, †11-06-1836) [Partner van V-d]  V-d
Schouten, Simon P. (*30-12-1904, †20-07-1956) [Partner van IX-e]  IX-e
Slootjes, Nicolaas [Partner van VII-g]  VII-g
Smit, Adrianus (*03-07-1904, †16-03-1990) [Partner van IX-e]  IX-e
Smith, Richard D [Partner van X-q]  X-q
Sperber, Petronella (Nel) [Partner van IX-k]  IX-k; X-t; X-u; X-v
Sperber, stephanus Jacobus (*02-11-1898, †23-08-1986) [Schoonvader van IX-k]  IX-k
Starre, Marijtie Laurensdr (Marijtje) van der (*10-10-1714, †12-08-1752) [Partner van III-e]  III-e; IV-e; IV-f; IV-g; IV-h
Staulekker, M [Partner van X-n]  X-n
Steijn, Wilhelmus van (*1846) [Partner van VII-i]  VII-i
Steketee, Frans Jan (*1912) [Partner van IX-f]  IX-f
Storms, Jan Frederick (*09-02-1813) [Zoon van V-a]  V-a,3
Storms, Petronella [Dochter van V-a]  V-a,1
Storms (Sterms), Anna [Dochter van V-a]  V-a,2
Storms (Sterms), Johannes Hendricus (Hendrik) [Partner van V-a]  V-a
Suijker, Adrianus [Partner van VII-h]  VII-h
Swaager, Hendrik [Partner van IV-g]  IV-g
Tienen, Jan Pietersz. van  III-d
Veekman, Francis [Partner van VI-d]  VI-d
Verhagen, C [Partner van X-d]  X-d
Verheugd, H [Partner van X-f]  X-f
Verreck, Gijs [Partner van IX-d]  IX-d
Vliet, Pleuntje van [Partner van V-f]  V-f; VI-c; VI-d
Vries, Johannes Hermanus Antonius de [Partner van VIII-d]  VIII-d
Water, Adriana Maria van der (*06-09-1911) [Dochter van VIII-h]  VIII-h,3
Water, Carolina Johanna Maria van der (*1901) [Nummer IX-l]  IX-l
Water, Petrus Johannes van der (*29-03-1871) [Partner van VIII-h]  VIII-h; IX-l
Water, Theodora Johanna van der (*04-02-1906) [Dochter van VIII-h]  VIII-h,2
Westgeest, C [Partner van X-a]  X-a
Zandvliet, Y [Partner van X-l]  X-l
Zandwijk, Joanna Maria (*1841) [Partner van VII-e]  VII-e; VIII-j
Zijl, Johannis van (†06-07-1829) [Zoon van IV-d]  IV-d,2
Zijl, Maarten van (~27-04-1753) [Partner van IV-d]  IV-d
Zijl, Margeretha Maartensdr van [Dochter van IV-d]  IV-d,1
Zoelen, Johanna (Jannetje) van (*1812, †19-07-1855) [Partner van VI-a]  VI-a; VII-a; VII-b; VII-c; VII-d
Zwam, W van der [Partner van X-m]  X-m
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 22-01-2014 20:15 door A.H.S. Reijsbergen